INGEVULD:Verbindende, daadkrachtige schoolleider vrijeschool Assen (0,6-0,8)

Organisatieprofiel

Vrijeschool de Es
De Es is de vrije school in Assen. Aan het einde van dit schooljaar genieten >180 leerlingen goed en eigentijds onderwijs, gebaseerd op de ideeën van Rudolf Steiner. De school is georganiseerd in 8 klassen. De meerwaarde die de school biedt ontstaat doordat de school denken, voelen en willen in evenwicht wil ontwikkelen bij haar leerlingen. Hierdoor ontstaat harmonie en wordt de totale persoonlijkheid ontwikkeld. Dagelijks werken leerkrachten en leerlingen afwisselend met hoofd, hart en handen in een veilige, gezonde en uitdagende speel- en leeromgeving. Zo biedt de school de kans aan kinderen om zich intellectueel, sociaal-emotioneel en creatief te ontwikkelen.

Het doel van het vrijeschoolonderwijs is leerlingen opvoeden tot zo volledig mogelijk en unieke mensen, verbonden met het grotere geheel waar zij deel van uitmaken. Het onderwijs is niet alleen op persoonlijke of individuele ontwikkeling gericht, maar streeft juist ook maatschappelijke en collectieve doelen na. Het onderwijs is gericht op het zodanig opvoeden van kinderen en jongeren dat ze als volwassenen gevoel hebben ontwikkeld voor verschillende aspecten van de samenleving.
Op de vrijeschool weerspiegelt de leerstof de eigen ontwikkeling van het kind, zodat het zich herkend en gezien kan voelen en zodat de leerstof een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het kind. Het gaat om een onbewust gevoel van herkenning en bovendien wordt zo de leerstof voeding voor de ontwikkeling. We bereiken dit door bijvoorbeeld op de leeftijdsfase van een kind toegespitste vertelstof te gebruiken. (bron: www.vrijescholen.nl).

Stichting vrijescholen Athena
Vrijeschool de Es is onderdeel van de Stichting Vrijescholen Athena. De stichting bevordert primair onderwijs vanuit de vrijeschoolgedachte in de regio Noord-, Oost- en Midden-Nederland. De stichting bestaat uit 15 vrijescholen die samen aan ruim 2.800 leerlingen onderwijs verzorgt. De vrijescholen zijn oorspronkelijk ontstaan op initiatief van ouders en leerkrachten in de diverse regio’s. Daarom heeft elke school binnen het bestuurlijk verband ‘zijn eigen kleur en signatuur’. De stichting werkt o.a. samen met andere stichtingen voor basisonderwijs, de overige vrijescholen in de regio en de Vereniging van Vrijescholen.
Stichting Vrijescholen Athena kent een bestuurlijke inrichting met een Raad van Toezicht, een bestuurder en per school een integraal verantwoordelijke schoolleider. Het bevoegd gezag van de stichting ligt bij de bestuurder. Deze draagt verantwoordelijkheid voor het geheel en bestuurt de stichting overeenkomstig het gestelde in de statuten en doelstellingen. Op de uitvoering van de bestuurlijke taken wordt toegezien door de Raad van Toezicht.

Voor meer informatie over de Es, Athenascholen of over vrije scholen in het algemeen, verwijzen we naar de websites:
- https://devrijeschoolassen.vrijescholenathena.nl/
- https://vrijescholenathena.nl/
- https://www.vrijescholen.nl/

 

Functieprofiel

Wat vraagt Athena van de schoolleiders?
Als schoolleider ben je integraal verantwoordelijk met een focus op onderwijskundig leiderschap. Een hoge mate van autonomie en zelfstandigheid kenmerkt een Athena-schoolleider. Goed kunnen omgaan met fysieke afstand en samenwerking vanuit nabijheid en betrokkenheid is belangrijk binnen de stichting. Uiteraard is Athena een stichting voor vrijescholen en is affiniteit met de vrijeschoolpedagogiek vereist. Wij zoeken schoolleiders die daar een beeld bij hebben, de school kan helpen zoeken naar zijn/haar eigen identiteit en vanuit een goede organisatie op mensgerichte wijze leiding kan geven aan de school. De kernwaarden (samenhang, meesterschap, aandachtigheid, creëren, vitaliteit en moed) geven richting.

Op de Es vragen de volgende aspecten jouw aandacht:

Cultuur

 • Jij zorgt voor de doorontwikkeling van een professionele cultuur van openheid, gebruikmaken van elkaars expertise, onderzoekende houding en het vereiste professioneel gedrag.
 • Jij kadert en helpt het team om vanuit rust goed doordachte besluiten te nemen.
 • Jij vergroot de binding en samenwerking binnen de school tussen team en directie. Je verkleint de afstand met inachtneming van de verschillende rollen en functies. Jij helpt het team weer meer ‘wij’ worden.
 • Jij ziet de potentie en kwaliteiten van je personeelsleden en hebt het lef om deze talentgericht in te zetten en je biedt ruimte voor ontwikkeling.
 • Jij betrekt ouders/verzorgers bij de school en bevordert het pedagogisch partnerschap.

Leiderschap

 • Jij bent een leider die persoonlijke aandacht combineert met overzicht.
 • Jij weet rust en ruimte te creëren voor collega’s, leerlingen en ouders. Rust in de koers en focus in jaarplannen. Ruimte creërend voor de inbreng van leerkrachten, ouders en leerlingen.
 • Jij bent organisatiegevoelig. Jij doorziet het effect dat jouw handelen veroorzaakt en je kunt zinvolle en effectieve interventies plegen.
 • Jij bent een voorbeeld waar het gaat om leerbaarheid en samenwerking, zowel binnen de school als buiten de school.
 • Jij weet de diversiteit in bevlogenheid, vindingrijkheid en deskundigheid van de leerkrachten te verbinden en ten gunste van het onderwijs in te zetten.

Organisatie

 • Jij kunt de kwaliteitscyclus vanuit kundigheid samen met de ib’er en andere teamleden naar een hoger plan tillen. Hierbij staat eigenaarschap van de leerkracht centraal.
 • Jij kunt de daarbij behorende besluitstructuur optimaliseren vanuit efficiëntie en visie.
 • Jij kunt de school op basis van een goed uitgewerkte visie uitdragen. Een open, doortastende, maar ook pragmatische houding is wat jou typeert.
 • Jij zorgt dat ingezette ontwikkelingen afgemaakt worden, zijn vastgelegd en op de lange termijn zichtbaar zijn in de manier van werken.

Onderwijs

 • Jij faciliteert de verdere ontwikkeling en uitvoering van de vrijeschoolvisie en maakt de einddoelen concreet.
 • Jij zet deze einddoelen om in duidelijk en meetbaar onderwijskundig beleid.
 • Jij kunt de ingezette koers waar het gaat om het doelgericht werken vanuit schoolambities verder bestendigen.
 • Jij kunt vanuit zorgvuldigheid samen met het team een balans vinden tussen het benutten van de groeipotentie en kwalitatief goed onderwijs.

Wij zoeken een schoolleider die:

 • Ervaring of affiniteit heeft met het vrijeschoolonderwijs en bereid is zich hierin verder te ontwikkelen.
 • Goed kan organiseren, communicatief proactief is en verbindend optreedt.
 • In het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen.
 • Zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden.
 • Een actieve bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen Stichting Athena.

Competentie profiel

Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Visie gestuurd werken.
 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven.
 • Coachen.
 • Aansturen team.
 • Organisatiesensitiviteit.
 • Oudergerichtheid.
 • Plannen en organiseren.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • Een bevlogen, enthousiast en deskundig multidisciplinair team.
 • Een bevlogen directieteam.
 • Een hechte en betrokken stichting met korte lijnen en ondersteuning op bovenschools niveau op het gebied van HR, onderwijs en kwaliteit, huisvesting, ICT en financiën.
 • Salariëring volgens cao po D12.
 • Benoemingsomvang fte 0,6 - 0,8.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:
Marco König, m.konig@onderwijsinterimdesk.nl, 06-15559452 (ook bereikbaar tijdens de kerstvakantie) of Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl.

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 07-01-2024. De planning van de gesprekken is als volgt:

 • De briefselectie is op 8-1-2024.
 • Eerste gespreksronde: dinsdag 16-1-2024 (einde middag en avond).
 • Tweede gespreksronde: maandag 22-1-2024 (einde middag en avond).
 • Week 4/5: afrondende gesprekken waaronder een arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

U kunt reageren door (is afhankelijk van de media waarop wordt gepubliceerd)

Startdatum09-12-2023
Einddatum08-01-2024
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedOnderwijs
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week24-32
Aantal posities1
Te vervullen perPer direct of zo snel mogelijk