INGEVULD: Doortastende schoolleider op De Constantijnschool te Rijssen (0,6-0,9)

Organisatieprofiel

Protestants Christelijke Basisschool Constantijn te Rijssen zoekt een schoolleider voor 0,6-0,9 fte.

De Constantijnschool is één van de zeven scholen van de vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) in Rijssen. De school verzorgt eigentijds christelijk kwalitatief goed onderwijs aan 198 leerlingen die verdeeld zijn over acht groepen, waarvan twee kleutergroepen en zes groepen van groep 3 t/m 8.
De Protestants Christelijke identiteit van de school staat in alles centraal. De kernwaarden van de school zijn onlangs vastgesteld in een inspirerend visiedocument en schoolplan. De kernwaarden zijn: geborgenheid, respect, liefde en vertrouwen. Een goede communicatie binnen de schoolgemeenschap is hierbij essentieel.
De vereniging bestaat al vanaf 1904 en is opgericht door ouders die Protestants Christelijk onderwijs voor hun kinderen belangrijk vonden. Vanuit het bestuursstatuut heeft het bestuur de dagelijkse leiding van de vereniging opgedragen aan de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de personeelsleden van het verenigingskantoor en aan de schoolleiders. Het bestuur houdt toezicht op de directeur-bestuurder en spreekt deze aan op gemaakte afspraken (bestuursstatuut) en de directeur-bestuurder doet dit op dezelfde manier met de schoolleiders (managementstatuut). Speciale aandachtsgebieden zijn daarbij: christelijke identiteit, onderwijs, resultaten, personeel, financiën en beheer van de gebouwen. Alle inspanningen zijn daarbij gericht op de opdracht waaraan dagelijks door alle personeelsleden handen en voeten wordt gegeven: ambitieus Protestants Christelijk onderwijs voor de Rijssense kinderen.
Voor meer informatie over de Constantijnschool en PCPO Rijssen verwijzen we naar de websites:
PCPO Rijssen
Constantijnschool

Functieprofiel

Wat vraagt PCPO Rijssen van de schoolleiders?
Binnen PCPO is samenwerken de norm. Wij vinden: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Onze schoolleiders zoeken verbinding met hun omgeving en met name met hun team en collega-schoolleiders. Wij dagen je uit om mee te denken en mee te sturen bij bovenschoolse ontwikkelingen en vanuit een pro-actieve houding samen te werken met de schoolleiders, stafmedewerkers en de directeur-bestuurder. Je neemt deel aan diverse bovenschoolse werkgroepen en gemeentelijke en/of regionale netwerken.
Onze schoolleiders zijn nieuwsgierig en hebben een onderzoekende en lerende houding. Hierin hebben ze een voorbeeldfunctie binnen onze vereniging. Je maakt hierbij gebruik van de diverse mogelijkheden om je blijvend te ontwikkelen en te professionaliseren.
Als schoolleider van een PCPO Rijssen-school ben je integraal verantwoordelijk. Je werkt binnen de vooraf vastgestelde kaders op de terreinen van identiteit, onderwijskwaliteit, ict en good governance. We werken met jaarlijks vastgestelde personele- en materiële budgetten. Naast de ontwikkeling van het school- en jaarplan van jouw school, bouw je ook mee aan PCPO Rijssen en lever je actief een bijdrage aan het realiseren van de PCPO-speerpunten.

Functie-eisen
Op de Constantijnschool vragen de volgende aspecten jouw aandacht:

Cultuur

 • Jij weet op de aanwezige nieuwsgierigheid, motivatie, discipline en werkplezier binnen de school voort te bouwen.
 • Jij faciliteert de doorontwikkeling van en het vertrouwen in een professionele cultuur van openheid en professioneel gedrag.
 • Jij maakt gebruik van de expertise vanuit het team en bevordert de verdere implementatie van leerteams.
 • Jij borgt de saamhorigheid en de warmte die de school uitademt binnen de schoolgemeenschap en naar de omgeving.
 • Jij betrekt ouders/verzorgers bij de school en bevordert de betrokkenheid en het pedagogisch partnerschap.
 • Jij bent een voorbeeld waar het gaat om leerbaarheid en samenwerking, zowel binnen de school als buiten de school.

Identiteit

 • Jij bent trots op hoe de identiteit van de school wordt vormgegeven.
 • Jij stimuleert de balans tussen mooie tradities en creativiteit in het vinden van nieuwe werkvormen, passend bij de historie en de schoolpopulatie.
 • Jij kunt de waarde van geloven omzetten naar de werkvloer en ziet daar uitdaging in. Op inhoud, in omgangsvormen en in leiderschap.

Organisatie

 • Jij bevordert vanuit eigen kundigheid het cyclisch werken in alle lagen van de school samen met de ib’ers en andere teamleden. Hierbij staat het analyserend vermogen, eigenaarschap en vakmanschap van de leerkracht centraal.
 • Jij zorgt dat ingezette ontwikkelingen worden afgerond, inzichtelijk vastgelegd zijn en op de lange termijn zichtbaar worden in de manier van werken.

Onderwijs

 • Jij faciliteert de verdere ontwikkeling en uitvoering van de schoolvisie en maakt de einddoelen concreet.
 • Jij zet deze einddoelen om in duidelijk en meetbaar onderwijskundig beleid.
 • Jij kunt de ingezette koers waar het gaat om het doelgericht werken vanuit schoolambities verder bestendigen.
 • Jij kunt vanuit zorgvuldigheid samen met het team een balans vinden tussen het benutten van de groeipotentie en kwalitatief goed onderwijs.

Wij zoeken een schoolleider die:

 • een levende relatie met Jezus Christus heeft en deze onderhoudt in een bijbelgetrouwe geloofsgemeenschap;
 • bij voorkeur ervaring heeft in het primair onderwijs;
 • goed kan aansturen, communicatief proactief is en verbindend optreedt;
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
 • een actieve bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen PCPO Rijssen.

Competentie profiel

Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • Visiegestuurd werken
 • Aansturen team/ leidinggeven
 • Organisatiesensitiviteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Oudergerichtheid
 • Plannen en organiseren

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • een bevlogen, enthousiast en deskundig schoolteam;
 • een betrokken directieteam;
 • een hechte en kwalitatief sterke vereniging met korte lijnen en ondersteuning op bovenschools niveau op het gebied van HR, onderwijs en kwaliteit, huisvesting, ICT en financiën;
 • mogelijkheden om je te ontwikkelen door middel van scholing, intervisie en eigen inbreng;
 • Uitvoering geven aan bovenschoolse taken en uitdagingen die passen bij je vaardigheden en interesses;
 • salariëring volgens cao po D12;
 • benoemingsomvang fte 0,6 – 0,9.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:
Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl, 06-36033598 of met Jan Willem Lingeman (directeur-bestuurder), j.w.lingeman@pcporijssen.nl,  06- 51970870.

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk. Reageren op deze vacature is alleen mogelijk via onderstaande sollicitatieknop en tot en met 24-03-2024.
De planning van de gesprekken is als volgt:

 • Eerste gespreksronde: woensdag 03-04-2024 (middag en begin van de avond).
 • Tweede gespreksronde: woensdag 10-04-2024 (einde middag en begin van de avond).
 • Arbeidsvoorwaardengesprek: 15 april 2024 om 15.00 uur.
 • Week 16 en 17: afronding waaronder referentiecheck en kennismaking met het team.
Startdatum01-03-2024
Einddatum25-03-2024
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week24-36
Aantal posities1
Te vervullen per01-08-2024