Waarom Onderwijs Interim Desk?

Alles wat we bij Onderwijs Interim Desk doen is gericht op waarde vermeerderen in het onderwijs. Bij ons ligt de focus niet op matchen en cashen, maar op waarde en betekenis toevoegen. Dat onderscheidt ons van de standaard onderwijs detacheringsbureaus.

Ons werk is geen concept of verdienmodel, maar een houding: je kunt altijd op een inhoudelijke en eerlijke reactie rekenen. Maximaal resultaat voor school en leerlingen is wat ons drijft. Onze verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van leerlingen en de wereld om ons heen nemen we dan ook serieus. Deze visie hebben we uitgewerkt in onderstaande kernpunten.

Over Arjo de Groot
Genoeg is genoeg
 • Onze fee voor interimmers ligt standaard veel lager dan bij andere bureaus. Dat doen we omdat we weten dat als we minder vragen, jouw school meer kan investeren in goed onderwijs.
 • Onze werving- en selectietrajecten kennen een vaste prijs. Het vinden van een IB’er of een directeur (al dan niet in hogere loonschalen) is immers dezelfde hoeveelheid werk.
 • Vorig kalenderjaar hebben 100 kinderen in de armste sloppenwijken van Peru dagelijks een maaltijd gehad van onze omzet. Wij hebben meer dan genoeg: delen is belangrijk.
 • Onze kosten houden we bewust laag. We ondernemen slim, sober en effectief.
Kwaliteit
 • We hebben verstand van onderwijs; we komen zelf vanaf de werkvloer.
 • Ons werk draait in de kern om leerlingen: zij verdienen het dat er met verstand van zaken wordt gehandeld.
 • Ontwikkeling staat centraal. Bij onszelf maar ook in alle contacten die we hebben en in alle gesprekken die we voeren.
 • We doen mee. We zijn altijd aanspreekbaar. Voor een opdracht, tijdens een opdracht en na een opdracht. We begeleiden de interimmer zo intensief als nodig is.
 • Onze doelstellingen verwoorden we in kwaliteitsdoelstellingen en niet in omzetdoelstellingen.
Interim onderwijs (PO)
Wat is kwaliteit?
Persoonlijke en duurzame benadering
 • Bij ons ben je nooit iemand in het systeem of een cv van iemand. We willen de mensen waar we mee werken echt kennen.
 • Onze klanten kennen ons en wij hen. We weten dat we van elkaar op aan kunnen omdat we een gezamenlijke (onderwijs) missie hebben.

Arjo de Groot

Samen waarde toevoegen aan het onderwijs? Neem contact op; dan nemen we samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van leerlingen en de wereld om ons heen!