Waarom leiderschap in VO

Het voortgezet onderwijs is de plek waar leerlingen puberen en zich ontwikkelen tot jongvolwassenen. Hier leren zij hoe zich te verhouden tot anderen, ‘hoe de maatschappij werkt’, wat zelfstandigheid inhoudt, wat hun talenten zijn, hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen en kunnen opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Om uit te kunnen groeien tot zelfstandige volwassenen die samenleven in een mooie maatschappij, is het goede voorbeeld voor deze leerlingen cruciaal. Daarvoor is leiderschap in het voortgezet onderwijs onmisbaar.

Als leidinggeven in het voortgezet onderwijs je vak is, begeef je je continu op het snijvlak tussen zien wat er moet gebeuren en reageren op je eigen impulsen. Om de onderwijskwaliteit te verbeteren heeft Onderwijs Interim Desk expliciet aandacht voor persoonlijk leiderschap in het onderwijs.

Hoe we bijdragen aan leiderschap in het voortgezet onderwijs? Door continu te focussen op de ontwikkeling van mensen in het onderwijs. Ons doel daarmee is altijd om mensen in beweging te krijgen. Als de mensen in het onderwijs zich ontwikkelen en persoonlijk leiderschap vooropstellen, ontwikkelt immers ook het onderwijs zich. En dat is weer van directe invloed op de waarde voor de leerlingen.

Lees meer over Ontwikkeling voor het Voortgezet Onderwijs

Arjo de Groot

Samen waarde toevoegen aan het onderwijs? Neem contact op; dan nemen we samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van leerlingen en de wereld om ons heen!