INGEVULD: Vakkundige schoolleider op Vrijeschool De Kleine Prins te Doetinchem (0,5-0,7)

Organisatieprofiel

De Stichting Vrijescholen Athena bevordert primair onderwijs vanuit de vrijeschoolgedachte in de regio Noord-, Oost- en Midden-Nederland. De stichting bestaat uit 15 vrijescholen die samen aan ruim 2.800 leerlingen onderwijs verzorgt. De vrijescholen zijn oorspronkelijk ontstaan uit de initiatiefkracht van ouders en leerkrachten in de diverse regio’s. Daarom heeft elke school binnen het bestuurlijk verband ‘zijn eigen kleur en signatuur’. De stichting werkt o.a. samen met andere stichtingen voor basisonderwijs, de overige vrijescholen in de regio en de Vereniging van Vrijescholen.

Stichting Vrijescholen Athena kent een bestuurlijke inrichting met een Raad van Toezicht, een bestuurder en per school een integraal verantwoordelijke schoolleider. Het bevoegd gezag van de stichting ligt bij de bestuurder. Deze draagt verantwoordelijkheid voor het geheel en bestuurt de stichting overeenkomstig het gestelde in de statuten en doelstellingen. Op de uitvoering van de bestuurlijke taken wordt toegezien door de Raad van Toezicht.

De Kleine Prins is de vrijeschool in Doetinchem. Aan het einde van dit schooljaar genieten 112 leerlingen goed en eigentijds onderwijs, geïnspireerd door de ideeën van Rudolf Steiner. De school is georganiseerd in 4 combiklassen. De meerwaarde die de school biedt ontstaat doordat de school denken, voelen en willen in evenwicht wil ontwikkelen bij haar leerlingen. Hierdoor ontstaat harmonie en wordt de totale persoonlijkheid ontwikkeld. Dagelijks werken leerkrachten en leerlingen afwisselend met hoofd, hart en handen in een veilige, gezonde en uitdagende speel- en leeromgeving. Zo biedt de school de kans aan kinderen om zich intellectueel, sociaal-emotioneel en creatief te ontwikkelen.

Voor meer informatie over De Kleine Prins verwijzen we naar de website  https://dekleineprins.vrijescholenathena.nl/
Meer informatie over de ambities van Athenascholen is te vinden op https://vrijescholenathena.nl/

Functieprofiel

Wat vragen wij van onze schoolleiders?
Als schoolleider ben je integraal verantwoordelijk met een focus op onderwijskundig leiderschap. Een hoge mate van autonomie en zelfstandigheid kenmerkt een Athena-schoolleider. Goed kunnen omgaan met fysieke afstand en samenwerking vanuit nabijheid en betrokkenheid is belangrijk binnen de stichting. Uiteraard is Athena een stichting voor vrijescholen en is affiniteit met de vrijeschoolpedagogiek vereist. Wij zoeken schoolleiders die daar een beeld bij hebben, de school kan helpen zoeken naar zijn/haar eigen identiteit en vanuit een goede organisatie op mensgerichte wijze leiding kan geven aan de school. De kernwaarden (samenhang, meesterschap, aandachtigheid, creëren, vitaliteit en moed) geven richting.


Functie-eisen
Op De Kleine Prins vragen de volgende aspecten jouw aandacht:

Leiderschap

 • Jij bent een leider die persoonlijke aandacht combineert met overzicht.
 • Jij weet rust en ruimte te creëren voor collega’s, leerlingen en ouders. Rust in de koers en focus in jaarplannen. Ruimte creërend voor de inbreng van leerkrachten, ouders en leerlingen.
 • Jij bent organisatiegevoelig. Jij doorziet het effect dat jouw handelen veroorzaakt en je kunt zinvolle en effectieve interventies plegen.
 • Jij bent een voorbeeld waar het gaat om leerbaarheid en samenwerking, zowel binnen de school als buiten de school.
 • Jij weet de diversiteit in bevlogenheid, vindingrijkheid en deskundigheid van de leerkrachten te verbinden en ten gunste van het onderwijs in te zetten.

Organisatie

 • Jij kunt de kwaliteitscyclus vanuit kundigheid samen met de ib’er naar een hoger plan tillen. Hierbij staat eigenaarschap van de leerkracht centraal.
 • Jij kunt de daarbij behorende besluitstructuur optimaliseren vanuit efficiëntie en visie.
 • Jij kunt de school op basis van een goed uitgewerkte visie uitdragen. Een open, doortastende, maar ook pragmatische houding is wat jou typeert.
 • Jij zorgt dat ingezette ontwikkelingen afgemaakt worden, zijn vastgelegd en op de lange termijn zichtbaar zijn in de manier van werken.

Onderwijs

 • Jij faciliteert de verdere ontwikkeling en uitvoering van de vrijeschoolvisie en maakt de einddoelen concreet.
 • Jij zet deze einddoelen om in duidelijk en meetbaar onderwijskundig beleid
 • Jij kunt de ingezette koers waar het gaat om het doelgericht werken vanuit schoolambities verder bestendigen.
 • Jij kunt vanuit zorgvuldigheid samen met het team een balans vinden tussen het benutten van de groeipotentie en kwalitatief goed onderwijs.

Cultuur

 • Jij zorgt voor de doorontwikkeling van een professionele cultuur van openheid, gebruikmaken van elkaars expertise, onderzoekende houding en het vereiste professioneel gedrag.
 • Jij kadert en helpt het team om vanuit rust goeddoordachte besluiten te nemen.
 • Jij vergroot de binding en samenwerking binnen de school tussen team en directie. Je verkleint de afstand met inachtneming van de verschillende rollen en functies.
 • Jij ziet de potentie en kwaliteiten van je personeelsleden en hebt het lef om deze talentgericht in te zetten en je biedt ruimte voor ontwikkeling.


Wij zoeken een schoolleider die:

 • ervaring of affiniteit heeft met het vrijeschoolonderwijs;
 • goed kan organiseren, communicatief proactief is en verbindend optreedt;
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
 • een actieve bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen Stichting Athena.

Competentie profiel

Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Visiegestuurd werken
 • Plannen en organiseren
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken
 • Ondernemerschap
 • Ontwikkelingsgericht leiderschap
 • Coachen

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • een bevlogen, enthousiast en deskundig multidisciplinair team;
 • een bevlogen directieteam;
 • een hechte en betrokken stichting met korte lijnen en ondersteuning op bovenschools niveau op het gebied van HR, onderwijs en kwaliteit, huisvesting, ICT en financiën;
 • salariëring volgens cao po D12;
 • benoemingsomvang fte 0,5 - 0,7.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:
Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl, 06-36033598 of Marco König, m.konig@onderwijsinterimdesk.nl, 06-15559452

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 20 oktober 2023.
De planning van de gesprekken is als volgt:
Eerste gespreksronde: 2 november 2023 (avond)
Tweede gespreksronde: 9 november 2023 (avond)
Week 46: afrondende gesprekken waaronder een arbeidsvoorwaardengesprek
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure

Startdatum29-09-2023
Einddatum26-10-2023
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week20-28
Aantal posities1
Te vervullen per01-02-2024