INGEVULD: Verbindende schoolleider De Kralingsche School (0,8-1,0) te Rotterdam

Organisatieprofiel

Het bestuur van vereniging ‘De Kralingsche School’ is het bevoegd gezag van ‘De Kralingsche School’ (ongeveer 215 leerlingen). De vereniging is op korte termijn op zoek naar een nieuwe schoolleider met een werktijdfactor van 0,8 tot 1,0 fte. De vereniging werkt volgens de ‘Code Goed bestuur’. In het bestuursmodel heeft het toezichthoudend bestuur taken gemandateerd en gedelegeerd aan de uitvoerende bestuurder. De schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. De taakverdeling tussen de uitvoerend bestuurder en de schoolleider is vastgelegd in een managementstatuut.

De school is gesitueerd in de Rotterdamse wijk Kralingen en heeft een hoge schoolweging (top 25 van Nederland), wat veelzeggend is voor de bagage van de leerlingenpopulatie en het benodigde (uitdagende) onderwijsklimaat. Het realiseren van een onderwijsprogramma dat past bij de schoolweging en de leerlingenpopulatie is de belangrijkste uitdaging.

Functieprofiel

Wat vragen wij van onze schoolleider?
Als schoolleider ben je de belangrijkste schakel tussen leerlingen, ouders, team en bestuur. Je geeft inhoud en sturing aan de uitvoering van het schoolplan en zorgt dat de visie en kwaliteit zichtbaar zijn in de groepen. Je geeft leiding aan het managementteam van de vereniging. In het managementteam hebben de intern begeleider en de bouwcoördinatoren zitting en geregeld maakt de uitvoerend bestuurder ook deel uit van het overleg. Je schept met het managementteam voorwaarden voor stimulerend en resultaatgericht onderwijs. Daarmee bieden jullie de kinderen een onvergetelijke en veilige schooltijd en faciliteren jullie kwalitatief goed onderwijs.

Je creëert met  het team een leer- en werkomgeving vanuit de kernwaarden van De Kralingsche School (samen, jezelf leren kennen, uitdagend onderwijs, thuis in de wereld). Je stelt grenzen en geeft ruimte aan de professionals in de groepen. Je bent zichtbaar en hebt aandacht voor de leerlingen, de ouders en het team. Je bent ontwikkelingsgericht en weet veranderingen te initiëren en te realiseren. Je bent steeds op zoek naar manieren om te verbeteren en te verbinden. Je luistert zonder oordeel en bent oprecht geïnteresseerd in de ander. Je initieert gesprekken met het (management)team, ouders en kinderen over onderwijs. Je leert met de mensen om je heen in de organisatie. Gevraagd en ongevraagd geef en ontvang je feedback. Je denkt in kansen en in oplossingen.

De volgende aspecten vragen jouw aandacht:

Leiderschap

 • Jij versterkt en vergroot het gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en de verbinding tussen het team, ouders en bestuur.
 • Jij inspireert, motiveert en geeft richting aan het team en straalt vertrouwen uit.
 • Jij betrekt teamleden bij het onderwijskundig beleid en luistert naar hun input.
 • Jij ondersteunt de ib’er en het team bij het uitvoeren van hun functie.
 • Jij speelt een actieve en initiërende rol binnen de schoolvereniging en in de samenwerking met de uitvoerend bestuurder, ouders en samenwerkingspartners.
 • Jij geeft input bij het opstellen van nieuw strategisch beleid en ontwikkelt in samenwerking met bestuur en team toekomstbestendig, hoogwaardig en innovatief onderwijsbeleid. Jij hebt een voorbeeldfunctie bij de uitvoering van het schoolplan en stuurt op belangrijke dossiers bij.

Bedrijfsvoering

 • Jij draagt zorg voor een gezonde  financiële huishouding, voor goed personeelsbeleid en heldere communicatie.
 • Jij weet de interne organisatie op een efficiënte manier in te richten.

Onderwijs

 • Jij hebt kennis van onderwijskwaliteit en het inspectiekader en weet wat er van jou wordt gevraagd om het team ondersteunen, motiveren en richting te geven bij het realiseren van het beste onderwijs voor jullie leerlingen.
 • Jij initieert verregaande samenwerking en stimuleert het leren van en met elkaar. 
 • Je hebt zicht op relevante ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderwijsinnovatie.
 • Je versterkt het onderwijs door gericht te zijn op kwaliteit en kwaliteitsverbetering.

Cultuur

 • Jij ontwikkelt de cultuur van openheid en professioneel gedrag in de school verder door.
 • Jij staat een samenwerkingscultuur voor, waarbij onderling vertrouwen en professionaliteit de twee belangrijkste kenmerken zijn.
 • Jij stimuleert het voeren van de professionele dialoog binnen en tussen alle lagen van de vereniging.
 • Jij hebt aandacht voor kwetsbaarheid uit het verleden en ziet toekomstige kwetsbaarheden vooraf aankomen. Jij acteert hierop.

Profilering

 • Jij stimuleert de school bij het verder ontdekken van de eigen identiteit en je profileert deze naar buiten toe.
 • Jij zet de school op de kaart en weet (toekomstige) ouders en medewerkers te binden en te boeien via diverse kanalen.

Wij zoeken een schoolleider die:

 • Leidinggevende ervaring heeft in het onderwijs, bij voorkeur in het primair onderwijs;
 • Als schoolleider beschikt over een sterk verbindend vermogen en kansen ziet om mensen bij elkaar te brengen in een ontzettend gemotiveerde en kansrijke omgeving;
 • Een bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen de eigen schoolvereniging en in de samenwerking met de andere partners.
 • Beschikt over een afgeronde relevante opleiding.

Competentie profiel

Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • Plannen en organiseren
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken
 • Analytisch denken
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Visiegericht werken

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • een enthousiast, divers en professioneel team dat kwalitatief goed onderwijs geeft;
 • een kleinschalige schoolvereniging met zeer betrokken ouders en leerkrachten;
 • externe ondersteuning op diverse beleidsterreinen;
 • salariëring volgens cao po; schaal D12;
 • benoemingsomvang 0,8-1,0 fte;
 • een prettige werksfeer waarin successen worden gevierd (én een directiekamer die uitzicht geeft op het prachtige Rozenburgpark).

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:

 • Marco König, m.konig@onderwijsinterimdesk.nl, (06-15559452).
 • Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl, (06-36033598).

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 28-05-2023 en kan alleen via onderstaande sollicitatiebutton.

De planning van de gesprekken is als volgt:

 • Donderdagavond  1 juni, eerste gespreksronde
 • Woensdagavond 7 juni, tweede gespreksronde
 • In week 24: Referentiecheck en eventueel assessment, arbeidsvoorwaardengesprek
Startdatum10-05-2023
Einddatum29-05-2023
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week32-40
Aantal posities1
Te vervullen perPer 01-08-2023