INGEVULD:Schoolleider (0,8-1,0) op de Antoniusschool te Lievelde en de Antoniusschool te Vragender

Organisatieprofiel

De Antoniusschool in Lievelde (verder te noemen Lievelde) en de Antoniusschool in Vragender (verder te noemen Vragender) maken deel uit van Paraat scholen, een organisatie met zes openbare scholen (in de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek en Aalten), acht RK-basisscholen, één samenwerkingsschool en één SBO-school (in de gemeente Oost Gelre).

Bij Paraat scholen wordt ieder kind en elke ouder, verzorger en medewerker welkom geheten, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Paraat scholen realiseert een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen. Zij ziet het als taak en uitdaging om het beste onderwijs te bieden voor ieder kind. Daarbij staat de kwaliteit centraal. Respect voor elkaar is een concreet uitgangspunt voor de communicatie. Paraat scholen zoekt liever de dialoog dan de discussie. Zij handelt om het beste uit haar personeel te halen. Het personeel is zich bewust van de continu veranderende dynamiek van het onderwijs en de kwalitatieve eisen die daaraan worden gesteld.

De scholen in Lievelde en Vragender tellen respectievelijk rond de 83 en 98 leerlingen. De scholen zijn zelfstandig en verschillen deels in ontwikkeling en focus. Tegelijk wordt tussen de scholen gedeeld wat er gedeeld kan worden. Hierbij valt te denken aan het delen van kennis en expertise, zoals bijvoorbeeld bij hoogbegaafdheid, ICT en rekenen. De schoolleider, ib’er en de opleider in de school werken op beide scholen. 
Deze vacature ontstaat vanwege pensionering van de huidige schoolleider.
Voor meer informatie over de scholen verwijzen we naar de websites: https://www.antoniusvragender.nl of https://www.antoniuslievelde.nl Meer informatie over de ambities van Paraat scholen is te vinden via https://www.paraatscholen.nl

Functieprofiel

Wat vragen wij van onze schoolleiders?
Als schoolleider ben je integraal verantwoordelijk met een focus op onderwijskundig leiderschap. De organisatie en inrichting van het bestuurskantoor is zodanig dat schoolleiders zoveel mogelijk ontzorgd worden, zodat de focus daadwerkelijk op het onderwijskundig leiderschap kan liggen.

Vanuit een duidelijke visie werk je, samen met de teams en de ouders, elke dag aan effectief en eigentijds onderwijs. Daarbij vinden we een veilig en prettig pedagogisch klimaat essentieel. Als schoolleider vertoon je voorbeeldgedrag, ben je zichtbaar en makkelijk benaderbaar. Je hanteert heldere kaders en zoekt daarbinnen naar mogelijkheden.

Functie-eisen
Op de scholen vragen de volgende aspecten jouw aandacht:

Leiderschap

 • Jij bent een leider die betrokken is bij de scholen en het dorp. Je laat in houding en gedrag zien dat je snapt dat de scholen belangrijk zijn voor de dorpen en andersom.
 • Jij bent organisatiegevoelig. Je voelt aan waar de scholen kunnen profiteren van elkaar en waarin ze uniek zijn en kunt daarop acteren.
 • Jij enthousiasmeert en inspireert en kunt dat strategisch inzetten. De scholen hebben de behoefte om hun ontwikkelprocessen kwalitatief goed te doorlopen.
 • Jij kunt overzicht houden over de twee scholen, hebt inzicht hoe je met je tijd om moet gaan en kunt de aandacht op een juiste manier verdelen.

Onderwijs

 • Jij bent een onderwijskundig leider en bent onderwijsinhoudelijk in staat om de scholen te leiden.
 • Jij kunt huidige en toekomstige onderwijsontwikkelingen bestendigen en ervoor zorgen dat de scholen doorlopend groeien in kwaliteit.
 • Jij weet de scholen in hun ontwikkelingsprocessen verder te stimuleren, te inspireren en bent realistisch in het stellen van je schoolambities.
 • Jij weet de eigenheid van de scholen te benutten en de kracht van de dorpen in te zetten in het voordeel van goed onderwijs.
 • Jij weet hoe je met de beschikbare middelen toekomstbestendig onderwijs vorm kunt geven en kunt met deze ideeën aansluiten bij de scholen in hun ontwikkeling.
 • Jij hebt een passie voor natuuronderwijs en ziet welke kansen er zijn en kunt die benutten.

Cultuur en organisatie

 • Jij doorziet welke stappen er te zetten zijn om professioneel gedrag te vergroten. Je borgt en vergroot het professioneel gedrag op beide scholen.
 • Jij kunt de beide scholen laten profiteren van elkaars kwaliteiten. Jij combineert middelen en laat de scholen hierin zichzelf zijn en hun eigenheid behouden.
 • Jij weet de kleinschaligheid, de dorpscultuur en het ‘samen’ op beide scholen vast te houden en te vergroten waar kan.

Wij zoeken een schoolleider die:

 • ervaring heeft met, of enthousiast is over dorpsscholen;
 • onderwijskundig is onderlegd. Ervaring met natuuronderwijs of spelend leren is een pré;
 • communicatief sterk is en verbindend optreedt;
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
 • een actieve bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen Paraat scholen.

Competentie profiel

Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Visiegestuurd werken
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Coachen
 • Netwerken
 • Ontwikkelingsgericht leiderschap
 • Wendbaarheid

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • een bevlogen, enthousiast en deskundig multidisciplinair team. Gebruikmaken van elkaars expertise is een kerneigenschap;
 • een enthousiast team van collega schoolleiders;
 • een hechte en betrokken stichting met korte lijnen en ondersteuning op bovenschools niveau op het gebied van P&O, onderwijs en kwaliteit, huisvesting, ICT en financiën;
 • salariëring volgens cao po D12;
 • benoemingsomvang fte 0,8 - 1,0.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:

 • Vragen over functie en school: Marjolein Wenting (bestuurder) marjolein.wenting@paraatscholen.nl, 06-52539839 of Nina Westervelt (hoofd P&O) nina.westervelt@paraatscholen.nl, 06-19017774.
 • Vragen over de sollicitatieprocedure: Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl, 06-36033598 of Marco König, m.konig@onderwijsinterimdesk.nl, 06-15559452.

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 22 april 2023 en kan alleen via onderstaande sollicitatiebutton.
De planning van de gesprekken is als volgt:

 • Eerste gespreksronde: 11 mei 2023 (avond)
 • Tweede gespreksronde: 22 mei 2023 (avond)
 • Week 21: afrondende gesprekken waaronder een arbeidsvoorwaardengesprek
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure
Startdatum04-04-2023
Einddatum22-04-2023
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week32-40
Aantal posities1
Te vervullen perPer 01-08-2023