INGEVULD: Koersvaste en ontwikkelingsgerichte schoolleider RKBS De Pollenhof (0,8-1,0) te Hedel

Organisatieprofiel

Bestuur en organisatie
R.K. Basisschool De Pollenhof (hierna: De Pollenhof) in Hedel is een van de scholen van ‘Bommelerwijs’. Dit is de roepnaam van Stichting R.K./P.C. Onderwijs Bommelerwaard die in 2000 door een fusie van vier schoolbesturen van de zes katholieke basisscholen in de Bommelerwaard is ontstaan. Onlangs is een protestants christelijke basisschool aan de stichting toegevoegd. Samen verzorgen deze zeven scholen onderwijs aan ruim 1.700 leerlingen. Elke school heeft volop ruimte om invulling te geven aan de schoolvisie op onderwijs. De Pollenhof kent een lange geschiedenis met het dorp en maakt deel uit van de gemeenschap. Op dit moment telt de school ca. 200 leerlingen. Een lichte groei van dit aantal wordt in de nabije toekomst verwacht. Naast de Pollenhof kunnen ouders in Hedel ook kiezen voor twee andere scholen, een openbare en een protestants christelijke school.

 

Functieprofiel

De schoolleider bij Bommelerwijs
Binnen Bommelerwijs wordt veel samengewerkt. In een overleg tussen de schoolleiders en het bestuur is koers ingezet om veel samen te doen. Dit samen wordt met name gevonden in geregeld directieoverleg (B.D.O.), directie 2-daagsen en collegiaal overleg. Het bestuur benadrukt overigens dat ‘samendoen’ niet betekent ‘allemaal hetzelfde doen’. In het B.D.O. worden naast operationele afstemmingen ook onderwerpen besproken die meer beleidsmatig van aard zijn.

Van de schoolleiders binnen Bommelerwijs wordt verwacht dat zij in hoge mate zelfstandig functioneren. Dit komt onder meer tot uiting in de vrijheid die schoolleiders hebben om eigen, passende keuzes voor hun scholen te maken. Het bestuur volgt de schoolleider bij deze keuzes, zolang er goede onderbouwing en overeenstemming aan ten grondslag liggen.
Van de nieuwe schoolleider wordt in het B.D.O. een actieve bijdrage verwacht, met oog voor onderlinge verhoudingen (kleine school-grote school), openstaan voor nieuwe ontwikkelingen (en hier ook iets mee willen doen) en kunnen reflecteren of de gevolgde weg van Bommelerwijs nog voldoet aan de missie ‘samen voor goed onderwijs’. In elk geval is de nieuwe schoolleider in staat om naast de operationele afstemmingen binnen het B.D.O. ook geregeld afstand te nemen van die operatie.
In de huidige planperiode zijn meerdere beleidskaders vastgesteld. Van de schoolleiders wordt verwacht een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen en uitwerken van de ingezette beleidsvoornemens en deze vervolgens te vertalen naar de eigen schoolorganisatie. Samen met bestuur en collega-schoolleiders wordt hier in werkgroepen en in overleg met de rest van de organisatie verder invulling aan gegeven.

De volgende aspecten vragen de aandacht van de schoolleider bij De Pollenhof
Leiderschap

 • Jij schetst heldere perspectieven en je bent goed in het creëren van draagvlak en het planmatig uitvoeren van veranderingsprocessen.
 • Jij bent een voorbeeld in het verantwoordelijkheid geven en verantwoording afleggen.
 • Jij stimuleert de professionele ontwikkeling van de school en van het team.

Onderwijs

 • Jij bent koersvast waar het gaat om het uitvoeren van een gedeelde visie op onderwijs en faciliteert de goede uitvoering ervan.
 • Jij formuleert met betrokkenen een heldere onderwijsvisie die voelbaar en merkbaar is in de hele school en je ziet toe op de borging.
 • Jij draagt er zorg voor dat de hieruit volgende doorgaande lijn dagelijkse praktijk is in alle klassen.

Cultuur

 • Jij initieert een verandering waarin de school toekomstbestendig onderwijs realiseert.
 • Jij ontwikkelt een cultuur van openheid, samen leren en professioneel gedrag.
 • Jij stimuleert eigenaarschap en een feedbackcultuur door hierin een voorbeeld te zijn.

Ouders

 • Jij laat samen met het team aan ouders zien dat zij belangrijke partners zijn.
 • Jij informeert actief bij ouders wat zij belangrijk vinden voor het onderwijs van hun kinderen en vertaalt dit naar concrete opvolging.
 • Jij communiceert helder en duidelijk naar de ouders.

Functie-eisen
Wij zoeken een schoolleider die:

 • leidinggevende ervaring heeft in het onderwijs;
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma (vakbekwaam) of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • prioriteiten kan stellen en duidelijke doelen voor ogen heeft;
 • coachend kan leidinggeven en kan optreden als dat nodig is;
 • zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
 • een bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen Bommelerwijs.

Competentie profiel

Competentieprofiel
Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Visiegericht werken
 • Innovativiteit
 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Oudergerichtheid

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • een enthousiast, betrokken en divers team;
 • ondersteuning op bovenschools niveau door stafdiensten met de portefeuilles HRM, financiën en facilitaire zaken;
 • salariëring volgens cao po; schaal D12;
 • benoemingsomvang fte 0,8 - 1,0.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:

 • Marco König, m.konig@onderwijsinterimdesk.nl, (06-15559452).
 • Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl, (06-36033598).

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 12 oktober, 17.00 uur.

De planning van de gesprekken is als volgt:

 • Eerste gespreksronde: dinsdag 24 oktober (einde middag, avond)
 • Tweede gespreksronde: maandag 30 oktober (einde middag, avond)
 • Assessment (optioneel) en arbeidsvoorwaardengesprek: week 44
Startdatum22-09-2023
Einddatum12-10-2023
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week32-40
Aantal posities1
Te vervullen perPer direct of zo snel mogelijk