INGEVULD: Schoolleider op Het Gele Park te Lichtenvoorde

Organisatieprofiel

De twee scholen (SBO en regulier) maken deel uit van het Gele Park. Het Gele Park  maakt deel uit van Paraat scholen, een organisatie met 6 openbare scholen (in de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek en Aalten), 8 RK-basisscholen, 1 samenwerkingsschool en 1 SBO-school (in de gemeente Oost Gelre).

Bij Paraat scholen heten we ieder kind en elke ouder, verzorger en medewerker welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 
We realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen. We zien het als taak en uitdaging om het beste onderwijs te bieden voor ieder kind. Daarbij staat de kwaliteit centraal.  Respect is een concreet uitgangspunt voor de communicatie binnen Paraat scholen. We zoeken eerder de dialoog dan de discussie. Paraat scholen handelt en acteert om het beste uit haar personeel te halen. Het personeel is zich bewust van de continu veranderende dynamiek van het onderwijs en de kwalitatieve eisen die daaraan worden gesteld.

Het Gele Park, waar Het Gele Park Basisonderwijs en Speciaal Basisonderwijs onderdeel van uitmaken, is een voorzieningencentrum voor kinderen van 0-13 jaar met een totaal aanbod op het gebied van onderwijs (basis-, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs), kinderopvang, zorg en (specialistische) buitenschoolse opvang. Vijf rechtspersonen nemen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en specialisme deel aan het Gele Park en leveren een bijdrage aan de brede educatieve voorziening voor kinderen. Het Gele Park is op 1 augustus 2021 geopend en gevestigd in Lichtenvoorde. Het reguliere onderwijs is vanaf 1 augustus 2019 ontstaan vanuit het samenvoegen van twee basisscholen.

Voor meer informatie over Het Gele Park, de basisschool en het speciaal basisonderwijs, verwijzen we naar de website: www.hetgelepark.nl. Meer informatie over de ambities van Paraat scholen is te vinden in het strategisch beleidsplan, te vinden op de website: www.paraatscholen.nl.

Functieprofiel

Wat vragen wij van onze schoolleiders?
Als schoolleider ben je integraal verantwoordelijk met een focus op onderwijskundig leiderschap. De organisatie en inrichting van het bestuurskantoor is zodanig dat schoolleiders zoveel mogelijk ontzorgd worden, zodat de focus daadwerkelijk op het onderwijskundig leiderschap kan liggen.
Vanuit een duidelijke visie werk je, samen met de teams en de ouders, elke dag aan effectief en eigentijds onderwijs. Daarbij vinden we een veilig en prettig pedagogisch klimaat essentieel. Als schoolleider vertoon je voorbeeldgedrag, ben je zichtbaar en makkelijk benaderbaar. Je hanteert heldere kaders en zoekt daarbinnen mogelijkheden.

Functie-eisen
Op het Gele Park vragen de volgende aspecten jouw aandacht

Leiderschap

 • Jij bent een leider die zegt wat je doet en doet wat je zegt: eerlijk, rechtdoorzee en je hebt tegelijkertijd veel gevoel voor de mensen en de organisaties en hun ontwikkeling tot nu toe.
 • Jij bent een voorbeeld in samenwerken en het benutten van samenwerkingskansen.
 • Jij bent in staat om te inspireren en te verbinden.


Onderwijs

 • Jij faciliteert de verfijning en de uitvoering van de visie waarbij gepersonaliseerd leren centraal staat.
 • Jij zoekt samen met je teams proactief naar een vertaling van deze visie naar goed onderwijs, aansluitend bij de leerlingenpopulatie en passend bij de urgentie op de werkvloer.
 • Jij weet hoe je medewerkers kunt stimuleren om vanuit hoge verwachtingen samen te zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden die leiden tot inclusief passend onderwijs.
 • Jij kunt huidige en toekomstige onderwijsontwikkelingen goed borgen. Jij bent iemand die ontwikkelingen tot het einde implementeert.

Cultuur

 • Jij vergroot de welwillende samenwerkingscultuur tussen de scholen.
 • Jij zorgt voor de doorontwikkeling van een cultuur van openheid, gebruikmaken van elkaars expertise, onderzoekende houding en professioneel gedrag.
 • Jij weet ouders aan de scholen te binden.
 • Jij weet de hoge mate van bevlogenheid, enthousiasme en deskundigheid van de teams ten gunste van het onderwijs in te zetten.
 • Jij kadert en helpt de teams vanuit rust goed doordachte besluiten te nemen.
 • Jij ziet de potentie en kwaliteiten van je personeelsleden en hebt het lef om deze talentgericht in te zetten en je biedt ruimte voor  ontwikkeling.

Organisatie

 • Jij weet beide scholen optimaal met elkaar te laten samenwerken waarbij de totale leerlingenpopulatie en de individuele leerlingen steeds weer centraal staan.
 • Jij kunt een goede samenwerking aangaan met de verschillende gebruikers van het Gele Park. Een open, doortastende, maar ook pragmatische houding is wat jou typeert.

Wij zoeken een schoolleider die:

 • onderwijskundig is onderlegd. Ervaring met onze doelgroepen is een pré;
 • communicatief sterk is en verbindend optreedt;
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • zich voor meerdere jaren aan de scholen wil verbinden;
 • een actieve bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen Paraat scholen.

Competentie profiel

Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Visie-gestuurd werken
 • Plannen en organiseren
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken
 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • Conceptueel denken
 • Netwerken
 • Oudergerichtheid

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • bevlogen, enthousiaste en deskundige multidisciplinaire teams. Gebruikmaken van elkaars expertise is een kerneigenschap;
 • een hechte en betrokken stichting met korte lijnen en ondersteuning op bovenschools niveau op het gebied van P&O, onderwijs en kwaliteit, huisvesting, ICT en financiën;
 • salariëring volgens cao po D13;
 • benoemingsomvang fte 0,8 - 1,0.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met: 
Marjolein Wenting (bestuurder) marjolein.wenting@paraatscholen.nl, 06-52539839, (vragen over de functie en scholen)
Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl, 06-36033598 (vragen over de sollicitatieprocedure)

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 26 oktober 2022.
De planning van de gesprekken is als volgt:
Eerste gespreksronde: 3 november 2022 (avond)
Tweede gespreksronde: 10 november 2022 (avond)
Week 46 Afrondende gesprekken waaronder een arbeidsvoorwaardengesprek
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure

Reageren kan uitsluitend via onderstaande sollicitatiebutton

Startdatum05-10-2022
Einddatum26-10-2022
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week32-40
Aantal posities1
Te vervullen per