INGEVULD: Directeur-bestuurder te Amerongen

Organisatieprofiel

Het bestuur van de Vereniging ‘Een School met de Bijbel’ is het bevoegd gezag van twee scholen in Amerongen: De Regenboog (ca. 215 leerlingen) en De Wilhelminaschool (ca. 145 leerlingen). Per 01-01-2023 is er een vacature voor directeur-bestuurder met een werktijdfactor van 0,6 tot 0,7 fte. De vereniging werkt volgens het bestuursmodel waarin bestuurstaken gemandateerd en gedelegeerd worden aan de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder organiseert dat de taken georganiseerd worden binnen de twee scholen (met elk een adjunct-directeur).
Er is een intensieve bestuurlijke samenwerking met de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) te Rhenen. De directeur-bestuurder heeft zitting in het directieoverleg en vervult hierin een actieve rol. De taken van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in een managementstatuut.

Functieprofiel

Wat vragen wij van onze directeur-bestuurder?
Als directeur-bestuurder geef je leiding aan het managementteam van de twee scholen (waarin de adjunct-directeuren van de twee scholen zitting hebben). Je geeft samen met deze adjunct-directeuren vorm aan prikkelend en resultaatgericht onderwijs. Daarmee bieden jullie kinderen een onvergetelijke en veilige schooltijd. Je creëert samen met je teams een leer- en werkomgeving vanuit de kernwaarden van De Regenboog (uniciteit, geborgenheid, kansrijk en ambitie) en De Wilhelminaschool (kansrijk, geborgenheid, eigenaarschap en verbondenheid). Je stelt grenzen en geeft ruimte. Je hebt aandacht voor je teams. Je bent ontwikkelingsgericht en weet veranderingen te initiëren en te realiseren. Je bent steeds op zoek naar manieren om te verbeteren. Je luistert zonder oordeel en bent oprecht geïnteresseerd in de ander. Je initieert gesprekken met het bestuur, de teams, ouders en kinderen over onderwijs. Je leert niet alléén, maar samen met teamleden en het bestuur en jij bent hierin de spin in het web. Je hebt oog en gevoel voor de bestuurlijke situatie en bent een voorbeeld in samenwerking en trouw in de uitvoering van je taken. Gevraagd en ongevraagd geef en ontvang je feedback. Je denkt in oplossingen. De wetenschap dat jij je ontwikkelt en hierdoor bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen, drijft jou. Je bent een zichtbaar en toegankelijk boegbeeld.


De volgende aspecten vragen jouw aandacht:

Leiderschap

 • Jij onderzoekt met het bestuur en het MT de taken en rollen die horen bij jouw functie.
 • Jij versterkt en vergroot waar nodig het gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en verbinding tussen de teams en tussen de scholen.
 • Jij inspireert en motiveert jouw MT en de teams.
 • Je ondersteunt de adjunct-directeuren bij het uitvoeren van hun functie.
 • Jij speelt een actieve en initiërende rol binnen de eigen schoolvereniging en in de samenwerking met de Rhenense schoolvereniging (VPCO).

Onderwijs

 • Jij hebt zicht op de kwaliteit van het onderwijs.
 • Jij initieert verregaande samenwerking en het leren van elkaar tussen de teams waarbij de eigenheid van de scholen maximaal benut wordt.

Cultuur

 • Jij ontwikkelt de cultuur van openheid en professioneel gedrag verder door.
 • Jij monitort proactief en stimuleert de samenwerking tussen de scholen.
 • Jij stimuleert het voeren van professionele dialogen in alle lagen van de vereniging.
 • Jij hebt aandacht voor kwetsbaarheid uit het verleden.

Identiteit

 • Jij neemt een inspirerende en aansturende rol op je door het gesprek over identiteit te faciliteren.

Profilering

 • Jij stimuleert de scholen bij het verder ontdekken van hun eigen christelijke identiteit.
 • Jij prikkelt de scholen om hun onderwijskundige eigenheid te behouden en die te benutten.
 • Jij weet bovenstaande punten te verbinden en deze te vertalen naar twee duidelijke, zich van elkaar onderscheidende scholen.

Functie-eisen
Wij zoeken een directeur-bestuurder die:

 • Leidinggevende of bestuurlijke ervaring heeft, bij voorkeur in het primair basisonderwijs.
 • De identiteit van de vereniging onderschrijft en deze binnen de scholen zichtbaar laat worden.
 • Een bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen de eigen schoolvereniging en in de bestuurlijke samenwerking met de andere schoolverenigingen.

Competentie profiel

Wij zoeken een directeur-bestuurder die de volgende competenties beheerst:

 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • Ondernemerschap
 • Plannen en organiseren
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken
 • Analytisch denken
 • Conceptueel denken
 • Netwerken

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • Twee enthousiaste, diverse en professionele teams die kwalitatief goed onderwijs geven;
 • Een goede en effectieve samenwerking met het verenigingsbestuur en de andere schoolverenigingen op het gebied van HRM, kwaliteit, financiën, huisvesting en ICT;
 • Salariëring volgens cao po; schaal D12/13;
 • Benoemingsomvang 0,6-0,7 fte.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:
Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl, (06-36033598).
Marco König, m.konig@onderwijsinterimdesk.nl, (06-15559452).

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk.
Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 26 november 2022 en kan alleen via onderstaande sollicitatiebutton.

De planning van de gesprekken is als volgt:

 • Woensdagavond 30 november, eerste gespreksronde
 • Dinsdagavond 6 december, tweede gespreksronde
 • In de week van 12 - 16 december een aanvullende gesprek met het schoolbestuur
 • In de week van 19 - 23 december arbeidsvoorwaardengesprek
   
Startdatum11-11-2022
Einddatum26-11-2022
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week24-28
Aantal posities1
Te vervullen per