INGEVULD: Ervaren, mensgerichte schoolleider voor Widar Vrijeschool Groningen

Organisatieprofiel

De Stichting Vrijescholen Athena bevordert primair onderwijs vanuit de vrijeschoolgedachte in de regio Noord, Oost en Midden Nederland. Inmiddels zijn we met 15 vrijescholen die samen ruim 2.600 leerlingen hebben. De vrijescholen zijn oorspronkelijk ontstaan uit de initiatiefkracht van ouders en leerkrachten in de diverse regio’s. Daarom heeft elke school binnen het bestuurlijk verband ‘zijn eigen kleur en signatuur’. De stichting werkt o.a. samen met andere stichtingen voor basisonderwijs, de overige vrijescholen in de regio en de Vereniging van Vrijescholen.
Vrijescholen Athena kent een bestuurlijke inrichting met een Raad van Toezicht, een bestuurder en per school een integraal verantwoordelijke directeur. Het bevoegd gezag van de stichting ligt bij de bestuurder. Deze draagt verantwoordelijkheid voor het geheel en bestuurt de stichting overeenkomstig het gestelde in de statuten en doelstellingen. Op de uitvoering van de bestuurlijke taken wordt toegezien door de Raad van Toezicht.
Het team van directeuren van de 15 scholen komt regelmatig bijeen in Deventer voor (strategisch) overleg, scholing en uitwisseling. Alle startende directeuren krijgen de beschikking over een professionele coach en er vindt regelmatig intervisie plaats. Het stafbureau kent ondersteunende functies op het gebied van onderwijs & kwaliteit, personeel, financiën, automatisering en secretariaat. De personele en financiële administratie wordt uitgevoerd door het Onderwijsbureau Twente.

Widar Vrijeschool
Widar Vrijeschool is vanaf het ontstaan een school met een eigen karakter, nuchter en met een open blik naar de wereld om zich heen. In het team van Widar werken jonge leerkrachten die met enthousiasme modern vrijeschoolonderwijs willen geven en leerkrachten die vanaf het begin betrokken zijn geweest bij de Vrijeschool Groningen.
Widar Vrijeschool (basisschool) maakt samen met Doppejan (vrije peuterspeelgroep), het Parcival College (voortgezet vrijeschoolonderwijs) en De Vuurvogel (BSO) deel uit van De Vrijeschool Groningen. De Vrijeschool Groningen werd in 1974 opgericht door een groep enthousiaste ouders en is in 2013 aangesloten bij Athena. Momenteel wordt de school bezocht door ruim 400 leerlingen.
Op de Widar Vrijeschool willen we met het onderwijs en de begeleiding zoveel mogelijk aansluiten bij de eigenheid en belevingswereld van het kind, waarbij ons motto is:
“Worden wie je bent in een wereld die je kent”

Functieprofiel

Je bent verbonden met of hebt affiniteit met het vrijeschoolonderwijs. De visie hierop kun je helder en duidelijk overbrengen naar ouders én leerkrachten. Jij weet welke taken er op je liggen te wachten als directeur van de school en je kijkt er naar uit om in team van directeuren, met groeiende scholen het vrijeschoolonderwijs verder te kunnen ontwikkelen. Vanwege de grootte van de school is gekozen voor een tweehoofdige schoolleiding, aangevuld met bouwcoördinatoren. De zittende directeur kent het vrijeschoolonderwijs zeer goed van binnenuit en komt ook uit het team. Jouw toegevoegde waarde zit op de zakelijke lijn, het goed sturen en bewaken van processen die meer rust en kwaliteit in de school moeten brengen. Jij bent dus iemand die je relevante leidinggevende ervaring en leiderschap kunt inzetten ten dienste van de school.
De opdracht
De schoolleiding ondersteunt en faciliteert de wens en ambitie van het team en de ouders om de komende jaren te komen tot verdieping van de vrijeschoolpedagogie om daarmee de identiteit van Widar te verhelderen en te verstevigen. Er zijn heldere schoolafspraken op pedagogisch-didactisch gebied. Daarbij communiceert de school duidelijk naar de ouders over wat zij in alle leerjaren mogen verwachten en kunnen de medewerkers binnen het team elkaar hierop aanspreken. De schoolleiding geeft hierin het goede voorbeeld door open te staan voor feedback maar ook duidelijke feedback te geven aan teamleden.
De grootte van de school vraagt om een efficiënte organisatie en organisatiestructuur die ondersteunend is aan het primaire proces. Er is tijd voor verdieping, scholing en inspiratie, maar er zijn ook heldere doelen gesteld over wat men hiermee wil bereiken. Het zorggebied vraagt hierin bijzondere aandacht. Het schoolondersteuningsprofiel, het aannamebeleid en andere ondersteunende protocollen moeten onder de loep genomen worden.
De schoolleider heeft een vrij zakelijke en nuchtere stijl, respecteert de leerkracht als professional en communiceert naar ouders en team op een transparante en respectvolle wijze.
Op HR gebied hebben het verzorgen van de vitaliteit van het team, het terugdringen van het ziekteverzuim en de verdere scholing van ‘nieuwkomers’ prioriteit. Ook de werkverdeling en de formatie vragen aandacht.
Het gebouw moet de komende vijf jaar gerenoveerd worden, er moet een deel aangebouwd worden en de noodgebouwen moeten verdwijnen. Dat project gaat in samenwerking met specialisten die door het bestuursbureau worden ingehuurd.
Door open te staan voor nieuwe initiatieven en bewegelijk om te gaan met nieuwe ontwikkelingen is Widar een gezonde school met een duidelijk vrijeschoolprofiel, modern en maatschappelijk aangehaakt met een goede onderwijskwaliteit en zorgstructuur. Kortom “the place to be”!

Functie eisen
Wij zoeken een schoolleider die:

 • resultaatgericht is en daadkrachtig;
 • een goed oog heeft voor samenhang en verbinding;
 • autoriteit heeft zonder autoritair te zijn;
 • zakelijk, praktisch en pragmatisch kan managen waarbij hoofd- en bijzaken helder worden gescheiden;
 • affiniteit heeft met de vrijeschoolpedagogiek en -didactiek en de ontwikkelingen binnen het vrijeschoolonderwijs;
 • goed kan luisteren en daarna knopen kan doorhakken, focus houdt en standvastig is;
 • situationeel kan leidinggeven; d.w.z. zich qua stijl kan aanpassen aan het gedrag, de kennis en kunde van de individuele medewerker;
 • goed kan samenwerken binnen een tweehoofdige schoolleiding.

Competentie profiel

Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • samenwerken
 • daadkrachtig
 • resultaatgericht
 • pragmatisch

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • een flinke tweestromige school met een inspirerende leeromgeving;
 • een enthousiast en gemotiveerd team;
 • goede opleidings- en coaching faciliteiten;
 • een prettig collegiaal klimaat met duo-directeur, bestuur en directeuren van de Stichting;
 • een benoeming die plaatsvindt bij de Stichting Vrijescholen Athena in de functie van directeur;
 • in eerste instantie een benoeming voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een vast contract;
 • salariëring volgens cao po in schaal D13;
 • benoemingsomvang wtf 0,8.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met: 
Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl, (06-36033598).

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk.
Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 15 mei 2022.

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 18 en/of 25 mei. Een tweede ronde zal later bekend gemaakt worden. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure 

Startdatum26-04-2022
Einddatum15-05-2022
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week32
Aantal posities1
Te vervullen per