INGEVULD: Intern Begeleider op Vrije School Almelo (0,6 fte)

Organisatieprofiel

De Vrije School Almelo, gesticht in 1977,  heeft ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 9 groepen: 3 kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6 (groep 3-8). Onderwijs voor hoofd, hart en handen is het blijvend devies van de school. Dat is in het dagelijks onderwijs terug te vinden. In respect en sociale verbondenheid groeien naar wie je bent! Dat wil de school waarmaken. We volgen de maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs, zoals opbrengstgericht werken, en gaan hierin mee. We willen echter niet uit het oog verliezen dat een brede ontwikkeling een voorwaarde is voor het latere leven en bieden daarom een leeromgeving aan waarin ieder kind zijn talenten kan ontwikkelen.
Een fijne sfeer, rust en ritme bieden de kinderen veiligheid. Een sterk en doordacht leerplan zorgt voor een rijke inhoud van het onderwijs en een doorgaande lijn in het leerproces. Door project- en periodeonderwijs is verdieping in de vakken mogelijk. Vanzelfsprekend is er veel aandacht voor vaardigheden als rekenen en taal, maar ook voor kunstzinnig onderwijs: tekenen, schilderen, muziek, handenarbeid, handwerken, toneel en koorzang. Ook de manier waarop we alle cognitieve vakken en perioden kunstzinnig vormgeven, sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van de leerlingen en zijn daarmee een verrijking voor ieder kind. Jaarfeesten worden intens en stijlvol gevierd.
De zelfstandigheid van de kinderen bevorderen is voor de school vanzelfsprekend, daarbij rekening houdend met de leeftijd van het kind. De kleuterklassen zijn warm en uitnodigend, waarin spelen de basis vormt voor het leren. Ons team werkt elke dag met bevlogenheid, enthousiasme en betrokkenheid aan het onderwijs voor onze leerlingen, met aandacht voor een warme, veilige en verzorgde omgeving.

Functieprofiel

Wij zoeken een intern begeleider die energie krijgt van het coachen en begeleiden van teamleden. Je gaat regelmatig de klassen in om samen met de leerkrachten te werken aan het didactisch en pedagogisch handelen, waarbij je natuurlijk ondersteunt, maar vooral de ander helpt om het zelf te doen, zowel in de klas als daarbuiten.

In de kern ligt er de volgende opdracht:
• Als intern begeleider bouw je met het team verder aan de ontwikkelingen die in gang zijn gezet;
• Samen met de schoolleider en het team het ‘zorgteam’ verder opzetten en het verder dragen van de zorgstructuur binnen de school, waarbij je de relevante contacten onderhoudt en een goede samenwerking met het samenwerkingsverband voortzet. Door al deze elementen functioneert de zorgstructuur zo optimaal mogelijk;
• Naast het verwerken en analyseren van gegevens de leerkrachten coachen in het omzetten van deze analyses naar de werkvloer en in de praktijk van de klas;
• Leerkrachten ondersteunen en adviseren op het gebied van zorgleerlingen en waar nodig samen oudergesprekken voeren;
• Gedeeltelijk aanwezig zijn bij pedagogische vergaderingen (zorgoverleggen, kinderbesprekingen, toetsbesprekingen en periodevoorbereidingen);
• Een rol spelen in het aannamebeleid van zijinstroom-leerlingen en je ondersteunt bij VO-gesprekken en verwijzingen.

Functie-eisen
Wij zoeken een coachende intern begeleider, die:
• Werkt vanuit een stevige basis vanuit kennis en onderwijsonderwijservaring;
• Ervaring heeft als intern begeleider en/of beschikt over een relevante afgeronde opleiding, bijvoorbeeld een post-hbo opleiding tot intern begeleider of de Master SEN
• Brede kennis in huis heeft van zorg aan leerlingen, kwaliteitszorg en gedragsproblematiek;
• Planmatig is en analytisch sterk en van daaruit praktische vervolgstappen bepaalt om zo samen de kwaliteit van ons onderwijs en onze zorg te bewaken;
• Oog heeft voor de unieke ontwikkeling van ieder kind;
• Helder communiceert richting alle betrokkenen in en om de school en het samenwerkingsverband en verbinding kan leggen met interne en externe expertise;
• Empathisch vermogen heeft, maar ook zakelijk kan zijn wanneer dit nodig is;
• Bewust kiest voor het werken binnen het vrijeschoolonderwijs;
• Digitaal vaardig is.

Competentie profiel

Wij zoeken een Intern Begeleider die de volgende competenties beheerst:
• Coachen
• Analytisch denken
• Organisatiesensitiviteit
• Ontwikkelingsgericht leidinggeven
• Kwaliteitsgerichtheid
• Plannen en organiseren

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:
• De Vrije School Almelo maakt deel uit van stichting Vrijescholen Athena. Stichting Athena vertegenwoordigt vijftien vrijescholen in Noord-, Oost- en Midden-Nederland. Binnen het Athena ib-netwerk wordt actief gewerkt aan kennisdeling en kennisontwikkeling;
• Een prettige werkomgeving binnen een enthousiast, betrokken en professioneel team met zowel startende als ervaren leerkrachten en een betrokken, ondersteunende oudergroep;
• Goede faciliteiten voor opleiding en coaching;
• Een tijdelijke benoeming voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij Stichting Vrijescholen Athena;
• Waar mogelijk flexibele werkdagen: je bent minimaal twee dagen in de week tegelijk met de directeur aanwezig op de school. Bij voorkeur ben je op de vrijdagen afwisselend met de directeur aanwezig;
• Inschaling volgens de cao PO;
• Naast de reguliere reiskostenvergoeding vanuit de cao PO een aanvullende reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met Annemiek Geertsma (schoolleider Vrije School Almelo, 0546-492727 of directie@devrijeschoolalmelo.nl)

Procedure informatie

Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 24 april 2024 en kan alleen via onderstaande sollicitatiebutton of die van de andere ib-vacatures. 

Klik hier voor de combivacature
Klik hier voor de vacature in Oldenzaal
Klik hier voor de vacature in Doetinchem

Geef duidelijk aan in je brief op welke ib-vacature je solliciteert.

De gesprekken, bestaande uit één gespreksronde, worden gepland in de week van 13 mei.

Startdatum02-04-2024
Einddatum24-04-2024
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week24
Aantal posities1
Te vervullen per01-08-2024