INGEVULD: Schoolleider op Vrijeschool De Stroeten te Emmen (0,7- 0,8 fte)

Organisatieprofiel

De Stichting Vrijescholen Athena bevordert primair onderwijs vanuit de vrijeschoolgedachte in de regio
Noord-, Oost- en Midden-Nederland. De stichting bestaat uit 15 vrijescholen die samen aan ruim 2.800 leerlingen onderwijs verzorgt. De vrijescholen zijn oorspronkelijk ontstaan uit de initiatiefkracht van ouders en leerkrachten in de diverse regio’s. Daarom heeft elke school binnen het bestuurlijk verband ‘zijn eigen kleur en signatuur’. De stichting werkt o.a. samen met andere stichtingen voor basisonderwijs, de overige vrijescholen in de regio en de Vereniging van Vrijescholen.

Stichting Vrijescholen Athena kent een bestuurlijke inrichting met een Raad van Toezicht, een bestuurder en per school een integraal verantwoordelijke schoolleider. Het bevoegd gezag van de stichting ligt bij de bestuurder. Deze draagt verantwoordelijkheid voor het geheel en bestuurt de stichting overeenkomstig de statuten en doelstellingen. Op de uitvoering van de bestuurlijke taken wordt toegezien door de Raad van Toezicht.

Vrijeschool De Stroeten is een vrijeschool in Emmen waar aan het einde van dit schooljaar 180 leerlingen goed en eigentijds onderwijs genieten, geïnspireerd door de ideeën van Rudolf Steiner. De school is georganiseerd in 8 klassen. De kernvragen van elk kind: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? spelen op de achtergrond door de school heen. In de schoolperiode moet het kind op De Stroeten een voorlopig antwoord op deze vragen vinden, dan kan het als volwassene denken, voelen en handelen vanuit een stevige basis. Om het kind hierbij te helpen biedt de school onderwijs voor een belangrijk deel op een kunstzinnige manier aan, zodat elke kind de gelengheid krijgt zich met de stof, en uiteindelijk met het leven, te verbinden. Vrijheid van onderwijs is een grondrecht. Wij scheppen en bewaken de speelruimte om steeds de belangen van de kinderen te kunnen dienen, zodat we hun ontwikkeling kunnen stimuleren.

Voor meer informatie over De Stroeten verwijzen we naar de website https://vrijeschooldestroeten.vrijescholenathena.nl/
Meer informatie over de ambities van Athenascholen is te vinden op https://vrijescholenathena.nl/

Functieprofiel

Wat vragen wij van onze schoolleiders?
Als schoolleider ben je integraal verantwoordelijk met een focus op onderwijskundig leiderschap. Een hoge mate van autonomie en zelfstandigheid kenmerkt een Athena-schoolleider. Goed kunnen omgaan met fysieke afstand en samenwerking vanuit nabijheid en betrokkenheid is belangrijk binnen de stichting. Uiteraard is Athena een stichting voor vrijescholen en is affiniteit met de vrijeschoolpedagogiek vereist. Wij zoeken een schoolleider die daar een beeld bij heeft en die de school kan helpen zoeken naar zijn/haar eigen identiteit en vanuit een goede organisatie op mensgerichte wijze leiding kan geven aan de school. De kernwaarden (samenhang, meesterschap, aandachtigheid, creëren, vitaliteit en moed) geven richting.

Op De Stroeten vragen de volgende aspecten jouw aandacht:

Leiderschap

 • Jij bent een leider die overzicht heeft en vanuit rust en structuur leidinggeeft.
 • Jij bent een leider die mensen ziet en hoort, maar ook daadkrachtig sturing geeft aan de school.
 • Jij bent iemand die goed snapt hoe de historie van een school in het DNA van een team kan zitten en helpt een welwillend team te groeien naar effectievere en efficiëntere manieren van werken.
 • Jij hebt kijk op hoe een school geleid moet worden en kunt de groei van de school versleutelen naar een management- en communicatiestructuur die past bij de vrijeschoolvisie en de fase waar de school in zit.
 • Jij vertegenwoordigt de school naar buiten toe. Je helpt om de beeldvorming van de school in de omgeving mee te laten groeien met de ontwikkeling van de school.

Organisatie

 • Jij kunt de groei van de school in tal van facetten in goede banen leiden.
 • Jij kunt de school op organisatorisch vlak stevig neerzetten, waarmee we bedoelen: een goed ingericht taakbeleid, duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en taken met goed werkdrukmanagement.
 • Jij kunt de kwaliteitscyclus vanuit kundigheid samen met de ib’er naar een hoger plan tillen en daarbij de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van het team behouden en benutten.
 • Jij kunt de daarbij behorende besluitstructuur optimaliseren vanuit efficiëntie en visie.
 • Jij zorgt dat ingezette ontwikkelingen afgemaakt en vastgelegd worden en op de lange termijn zichtbaar zijn in de manier van werken in de hele school.

Onderwijs

 • Jij faciliteert de verdere ontwikkeling en uitvoering van de vrijeschoolvisie en maakt de einddoelen concreet.
 • Jij zet deze einddoelen om in duidelijk en meetbaar onderwijskundig beleid, vertaald naar een schoolplan en een jaarplan.
 • Jij kunt de ingezette koers waar het gaat om het doelgericht werken vanuit schoolambities verder bestendigen.
 • Jij kunt vanuit zorgvuldigheid samen met het team een balans vinden tussen het benutten van de groeipotentie en behoud van kwalitatief goed onderwijs.

Cultuur

 • Jij ziet de potentie en kwaliteiten van je personeelsleden en hebt het lef om deze talentgericht in te zetten en je biedt ruimte voor ontwikkeling.
 • Jij zorgt voor de doorontwikkeling van een professionele cultuur van openheid, gebruikmaken van elkaars expertise, een onderzoekende houding en het vereiste professioneel gedrag.
 • Jij kadert en helpt het team om vanuit rust goeddoordachte besluiten te nemen.
 • Jij vergroot de binding en samenwerking binnen de school tussen team en directie.


Wij zoeken een schoolleider die

 • ervaring of affiniteit heeft met het vrijeschoolonderwijs;
 • goed kan organiseren, communicatief proactief is en verbindend optreedt;
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
 • een actieve bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen Stichting Athena.

Competentie profiel

Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Aansturen team/leidinggeven
 • Plannen en organiseren
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken
 • Ondernemerschap
 • Ontwikkelingsgericht leiderschap
 • Oudergerichtheid
 • Kwaliteitsgerichtheid

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • een enthousiast en deskundig multidisciplinair team;
 • een bevlogen directieteam;
 • een hechte en betrokken stichting met korte lijnen en ondersteuning op bovenschools niveau op het gebied van HR, onderwijs en kwaliteit, huisvesting, ICT en financiën;
 • salariëring volgens cao po D12;
 • benoemingsomvang fte 0,7 - 0,8.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:
Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl, 06-36033598

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 12 mei 2024 en kan alleen via onderstaande sollicitatiebutton.

 • De planning van de gesprekken is als volgt:
 • Eerste gespreksronde: 23 mei vanaf 16.00 uur
 • Tweede gespreksronde: 28 mei vanaf 17.00 uur
 • Week 22: afrondende gesprekken waaronder een arbeidsvoorwaardengesprek
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure
Startdatum22-04-2024
Einddatum13-05-2024
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
Dienstverband
Uren per week28-32
Aantal posities1
Te vervullen per01-08-2024