INGEVULD: Intern Begeleider op Vrije School Valentijn te Harderwijk

Organisatieprofiel

Vrije School Valentijn in Harderwijk is een school met 175 leerlingen. Ons onderwijs en onze pedagogische visie zijn ontleend aan de ontwikkelingsvisie vanuit de antroposofie. Samen met de betrokken ouders en de omgeving zet ons team zich in om een leeromgeving te creëren waarin onze leerlingen met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren ontwikkelen mogen en toegerust worden voor goede en zekere stappen in het leven. Wij zijn een levende school, met een bevlogen team en wij gaan voor het tot bloei komen van elke leerling!

Onderwijzen is ook opvoeden, dat is het uitgangspunt van de vrijeschool. Het gaat niet alleen om rekenen en schrijven, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen individueel, maar ook in relatie tot de sociale gemeenschap. De kern van het vrijeschoolonderwijs is dat rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsfase van het kind.

Vrije School Valentijn streeft naar een leerlingenbestand dat een afspiegeling van de maatschappij laat zien. Naast instroom vanuit de omgeving van Harderwijk is hierbij belangrijk dat steeds meer ouders en kinderen uit de wijk, met uiteenlopende achtergronden, onze school weten te vinden.

Vrijescholen Athena is een stichting van vijftien vrijescholen in Noord, Oost en Midden-Nederland die (basis)onderwijs aanbieden vanuit antroposofische uitgangspunten en staat open voor iedereen die zich hier toe aangetrokken voelt. De stichting wil in deze regio’s het vrijeschoolonderwijs bevorderen, steunen, in standhouden en ontwikkelen.

Functieprofiel

Om de school een stap verder te brengen zijn we op zoek naar een IB-er die in staat is de school een stap voorwaarts te helpen. Hij/zij haalt het beste naar boven in het functioneren van iedere leerkracht, zodat de leerkracht optimaal ten dienste kan zijn aan de ontwikkeling van kinderen.

We zoeken dus niet iemand die alles zelf wil doen, maar iemand die in staat is anderen beter te maken. Iemand die vanuit leerlijnen kan werken, analytisch sterk is en op een hoog abstractieniveau kan denken en het team kan coachen. Specifieke ervaring als IB-er is een pre, maar analytische en coachende vaardigheden en goed kunnen communiceren zijn noodzakelijk. Het is niet van belang of je een vrijeschool achtergrond hebt, maar affiniteit met het vrijeschoolonderwijs is wel van belang en de wil om je in deze vorm van onderwijs te verdiepen.

In de kern ligt er de volgende opdracht:

 • Aandacht voor het onderwijsresultatenmodel.
 • Help het team met het versterken van het didactisch handelen, waarbij de focus ligt op het plannen en het structureren van het handelen, het versterken van de instructievaardigheden, waarbij beter afgestemd moet worden op de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van de leerlingen.
 • Ga aan de slag met het planmatig werken volgens de HGW-cyclus. Deze behoeft verbetering.
 • Het realiseren van een goede afstemming tussen het periode-onderwijs en het reguliere onderwijs dat gegeven wordt volgens de methodes. Kennis van leerlijnen is daarbij essentieel.
 • De IB-er heeft een adviserende rol in het aannamebeleid van zij-instromers door te onderzoeken of de school in staat is een passend onderwijsaanbod te verzorgen, waarbij het SOP leidraad is.
 • Als onze Intern Begeleider sluit je aan bij de ontwikkelingen die in gang zijn gezet, vanuit een proactieve houding merk je op wat goed gaat en wat nog beter kan!

Functie eisen
Wij zoeken een coachende Intern Begeleider die:

 • Werkt vanuit een stevige basis en ruime onderwijservaring heeft.
 • Energie krijgt van het coachen en begeleiden van teamleden. Je gaat regelmatig de klassen in om samen met de leerkrachten te werken aan het didactisch- en pedagogisch handelen, waarbij je natuurlijk ondersteunt, maar vooral de ander helpt om het zelf te doen.
 • Een kei is in analyseren en vanuit daar praktische vervolgstappen bepalen en zo bewaak je met ons de kwaliteit van onderwijs en zorg.
 • Brede kennis in huis heeft van zorg aan leerlingen en kwaliteitszorg;
 • Analytisch en planmatig is en oog heeft voor de unieke ontwikkeling van elk kind;
 • Heel helder communiceert richting alle betrokkenen in en om de school en het samenwerkingsverband en weet verbinding te leggen met interne en externe expertise;
 • Bewust kiest voor het werken binnen het vrijeschoolonderwijs.

Competentie profiel

Wij zoeken een Intern Begeleider die de volgende competenties beheerst:

• Coachen
• Analytisch denken
• Proactief
• Communicatief vaardig
• Samenwerken
• Plannen en organiseren

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:
• een bloeiende vrijeschool die volop in beweging is;
• een enthousiast en hardwerkend team;
• een autonome én koersbepalende rol op het gebied van teamontwikkeling;
• Stichting Athena heeft een IB-netwerk voor alle aangesloten scholen waar onder leiding van de onderwijskundige wordt gewerkt aan kennisdeling en kennisontwikkeling;
• bovenschoolse ondersteuning op gebied van kwaliteit, financiën, ICT en HRM;
• ontwikkelmogelijkheden in de stichting en je wordt gestimuleerd jezelf te ontwikkelen;
• salariëring volgens cao po, reiskostenvergoeding en opleidingsmogelijkheden
• benoemingsomvang wtf 0,6

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met: 
Jasmijn de Boer, directie@vrijeschoolvalentijn.nl.

Procedure informatie

Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 8 mei 2022. Na 8 mei vindt er zo snel mogelijk een briefselectie plaats en zullen kandidaten uitgenodigd worden.

Solliciteren kan alleen via onderstaande button.

Startdatum19-04-2022
Einddatum08-05-2022
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedOnderwijs
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week24
Aantal posities1
Te vervullen per