INGEVULD: Daadkrachtige en mensgerichte schoolleider R.K. Basisschool De Schakel te Ammerzoden (0,8 – 1,0 fte)

Organisatieprofiel

R.K. Basisschool De Schakel (hierna: De Schakel) in Ammerzoden is één van de scholen van Stichting RK Onderwijs Bommelerwaard (hierna: Bommelerwijs) die in 2000 door een fusie van de vier schoolbesturen van zes katholieke basisscholen in de Bommelerwaard is ontstaan. Samen verzorgen zij onderwijs aan ruim 1600 leerlingen. Elke school heeft volop ruimte om eigen invulling te geven aan de visie op onderwijs.
Uitgangspunt voor het onderwijs op De Schakel is het leerstofjaarklassensysteem. De basiskwaliteit van het onderwijs en de extra ondersteuning zijn op orde, maar vragen ook om actualisering. Ouders zijn tevreden over de school en het onderwijs.
De grootste uitdaging vormt het doorbouwen aan een ontwikkelingsgericht team dat samen met de schoolleider vanuit een nieuwe missie/visie vormgeeft aan kwalitatief onderwijs.

Functieprofiel

Wat vragen wij van onze schoolleiders?
Door de schoolleiders/directie-overleg is een koers ingezet om meer samen te gaan doen.
Dit samen wordt met name gevonden in geregeld directieoverleg (B.D.O.), directie 2-daagsen en collegiaal overleg. Het bestuur benadrukt overigens dat ‘samen doen’ niet betekent ‘allemaal hetzelfde doen’. In het B.D.O. worden naast operationele afstemmingen ook onderwerpen besproken die meer beleidsmatig van aard zijn.
Van de schoolleiders wordt verwacht dat zij in hoge mate zelfstandig kunnen functioneren. Dit komt onder meer tot uiting in de vrijheid die schoolleiders hebben om eigen, passende keuzes voor hun scholen te maken. Het bestuur volgt de schoolleider bij de keuzes, zolang er goede onderbouwing en overeenstemming aan ten grondslag liggen.
Van de nieuwe schoolleider wordt in het B.D.O. een actieve bijdrage verwacht, met oog voor onderlinge verhoudingen (kleine school-grote school), openstaan voor nieuwe ontwikkelingen (en hier ook iets mee willen doen) en kunnen reflecteren of de gevolgde weg van Bommelerwijs nog voldoet aan de missie ‘samen voor goed onderwijs’. In ieder geval is de nieuwe schoolleider in staat om naast de operationele afstemmingen binnen het B.D.O. ook geregeld  afstand te kunnen nemen van die operatie.

In de huidige planperiode zijn meerdere beleidskaders vastgesteld. Van de schoolleiders wordt verwacht een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen en uitwerken van de ingezette beleidsvoornemens en deze vervolgens te vertalen naar de eigen schoolorganisatie.
Samen met bestuur en collega-schoolleiders wordt hier in werkgroepen en in overleg met de rest van de organisatie verder invulling aan gegeven. 

Op De Schakel vragen de volgende aspecten jouw aandacht:
Leiderschap

 • Jij schetst heldere perspectieven en je bent goed in het creëren van draagvlak en het planmatig uitvoeren van veranderingsprocessen.
 • Jij bent een voorbeeld in het uitdragen van verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid afleggen door middel van een goede gesprekkencyclus.
 • Jij stuurt de professionele ontwikkeling van de school door veel in de klassen te zijn en feedback te geven.

Onderwijs

 • Jij bent koersvast waar het gaat om het uitvoeren van het nieuwe schoolplan en gebruikt dit schoolplan als kader voor alles wat in de school gebeurt.
 • Jij zet samen met het team het schoolplan om naar nieuwe besluiten, plannen, beleid en leerkrachtgedrag, zodat de visie voelbaar en merkbaar is in de hele school.
 • Jij draagt er zorg voor dat de hieruit volgende doorgaande lijn dagelijkse praktijk is in alle klassen.

Cultuur

 • Jij initieert een verandering waarin de school transformeert naar een professionele leergemeenschap die toekomstbestendig onderwijs realiseert.
 • Jij ontwikkelt een cultuur van openheid en professioneel gedrag.
 • Jij stimuleert eigenaarschap en een feedbackcultuur.

Ouders

 • Jij laat samen met het team aan ouders zien dat zij belangrijke partners zijn.
 • Jij informeert actief bij ouders wat zij belangrijk vinden voor het onderwijs van hun kinderen en vertaalt dit naar concrete verbeteringen.
 • Jij communiceert helder en duidelijk naar de ouders.

Functie-eisen
Wij zoeken een schoolleider die:

 • leidinggevende ervaring heeft in het onderwijs;
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • prioriteiten kan stellen en duidelijke doelen voor ogen heeft;
 • coachend kan leidinggeven en kan optreden als dat nodig is;
 • zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
 • een bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen Bommelerwijs.

Competentie profiel

Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Samenwerken
 • Coachen
 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • Aansturen team/leidinggeven
 • Plannen en organiseren
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Reflectie
 • Resultaatgerichtheid

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • een enthousiast en divers team;
 • ondersteuning op bovenschools niveau door stafdiensten met de portefeuilles HRM, financiën en huisvesting;
 • salariëring volgens cao po; schaal D12;
 • benoemingsomvang fte 0,8 - 1,0.

Contactinformatie

Reageren op deze vacature kan via onderstaande sollicitaitiebutton.

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:
Marco König, m.konig@onderwijsinterimdesk.nl, (06-15559452) of Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl (06-36033598)

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk.
Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met zaterdag 25 februari.
De planning van de gesprekken is als volgt:
8 maart (avond): eerste gespreksronde
14 maart (avond): tweede gespreksronde
Week 12: assessment (optioneel) en arbeidsvoorwaardengesprek

Startdatum07-02-2023
Einddatum25-02-2023
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week32-40
Aantal posities1
Te vervullen perPer 01-08-2023