INGEVULD: Schoolleider op OBS ’t Montferland (0,8-1,0) te ’s Heerenberg

Organisatieprofiel

OBS ’t Montferland maakt deel uit van Paraat scholen, een organisatie met zes openbare scholen (in de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek en Aalten), acht RK-basisscholen, één samenwerkingsschool en één SBO-school (in de gemeente Oost Gelre).

Bij Paraat scholen wordt ieder kind en elke ouder, verzorger en medewerker welkom geheten, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Paraat scholen realiseert een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen. Zij ziet het als taak en uitdaging om het beste onderwijs te bieden voor ieder kind. Daarbij staat de kwaliteit centraal. Respect voor elkaar is een concreet uitgangspunt voor de communicatie. Paraat scholen zoekt liever de dialoog dan de discussie. Zij handelt om het beste uit haar personeel te halen. Het personeel is zich bewust van de continu veranderende dynamiek van het onderwijs en de kwalitatieve eisen die daaraan worden gesteld.

OBS ’t Montferland is een reguliere basisschool waar dagelijks ongeveer 320 leerlingen uit ’s Heerenberg onderwijs genieten. De school heeft momenteel vijftien groepen. Vanaf 1 augustus wordt gestart met veertien groepen. Er werken ongeveer 26 collega’s die dagelijks goed kwalitatief onderwijs realiseren. De school heeft ervoor gekozen om in te zetten op daltononderwijs. Op 1 januari is gestart met de scholing voor daltononderwijs. De bedoeling is om over twee jaar een bestaand, verbouwd pand te betrekken met twee fuserende scholen (van een andere stichting) en andere organisaties in het IKC ’s Heerenberg, waaronder een kinderopvang.
Deze vacature ontstaat vanwege pensionering van de huidige schoolleider
Voor meer informatie over OBS ’t Montferland verwijzen we naar de website: https://www.obsmontferland.nl. Meer informatie over de ambities van Paraat scholen is te vinden op https://www.paraatscholen.nl

Functieprofiel

Wat vragen wij van onze schoolleiders?
Als schoolleider ben je integraal verantwoordelijk met een focus op onderwijskundig leiderschap. De organisatie en inrichting van het bestuurskantoor is zodanig dat schoolleiders zoveel mogelijk ontzorgd worden, zodat de focus daadwerkelijk op het onderwijskundig leiderschap kan liggen.

Vanuit een duidelijke visie werk je, samen met de team en de ouders, elke dag aan effectief en eigentijds onderwijs. Daarbij vind je een veilig en prettig pedagogisch klimaat essentieel. Als schoolleider vertoon je voorbeeldgedrag, ben je zichtbaar en makkelijk benaderbaar. Je hanteert heldere kaders en zoekt daarbinnen naar mogelijkheden.

Functie-eisen
Op OBS ’t Montferland vragen de volgende aspecten jouw aandacht:

Leiderschap

 • Jij bent een leider die persoonlijke aandacht combineert met overzicht en weet deze aan elkaar te verbinden.
 • Jij bent organisatiegevoelig. Jij doorziet het effect dat jouw handelen veroorzaakt en kunt zinvolle en effectieve interventies plegen.
 • Jij weet de diversiteit in bevlogenheid, vindingrijkheid en deskundigheid van de medewerkers ten gunste van het onderwijs in te zetten.
 • Jij weet rust en ruimte te creëren voor collega’s. Rust in de koers en focus in jaarplannen. Ruimte creërend voor de inbreng van medewerkers, ouders en leerlingen.

Onderwijs

 • Jij faciliteert de verfijning en de uitvoering van de visie en maakt de einddoelen concreet. Jij realiseert deze einddoelen samen met het team.
 • Jij hebt je verdiept in daltononderwijs en weet wat een ontwikkeltraject naar dalton vraagt van een schoolleider en een team.
 • Jij kunt de ingezette koers om doelgericht te werken vanuit schoolambities verder bestendigen.
 • Jij snapt wat een veranderende doelgroep vraagt van een school in het onderwijsaanbod en kunt daar sturing aan geven.

Cultuur

 • Jij vergroot de binding en samenwerking binnen de school.
 • Jij zorgt voor de doorontwikkeling van een professionele cultuur van openheid, gebruikmakend van elkaars expertise. Een onderzoekende houding en professioneel gedrag is een vereiste.
 • Jij kadert en helpt de teams om vanuit rust goed doordachte besluiten te nemen.
 • Jij ziet de potentie en kwaliteiten van je personeelsleden en hebt het lef om deze talentgericht in te zetten en je biedt ruimte voor ontwikkeling.

Organisatie

 • Jij kunt de kwaliteitscyclus vanuit eigenaarschap en de daarbij behorende besluitstructuur en organisatiestructuur optimaliseren, zodat die bij de organisatie passen.
 • Jij kunt de school op basis van een goed uitgewerkte visie uitdragen. Een open, doortastende, maar ook pragmatische houding is wat jou typeert.
 • Jij zorgt dat ingezette ontwikkelingen afgemaakt worden, vast gelegd zijn en op de lange termijn zichtbaar zijn in de groepen.

Wij zoeken een schoolleider die:

 • ervaring heeft met, of enthousiast is over daltononderwijs;
 • onderwijskundig is onderlegd. Ervaring met een veranderende doelgroep is een pré;
 • het inrichten van de nieuwe school vanuit visie als uitdaging ziet;
 • communicatief sterk is en verbindend optreedt;
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
 • een actieve bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen Paraat scholen.

Competentie profiel

Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Visiegestuurd werken
 • Plannen en organiseren
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken
 • Ondernemerschap
 • Ontwikkelingsgericht leiderschap
 • Conceptueel denken
 • Netwerken

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • een bevlogen, enthousiast en deskundig multidisciplinair team;
 • een bevlogen team van schoolleiders;
 • een hechte en betrokken stichting met korte lijnen en ondersteuning op bovenschools niveau op het gebied van P&O, onderwijs en kwaliteit, huisvesting, ICT en financiën;
 • salariëring volgens cao po D12;
 • benoemingsomvang fte 0,8 - 1,0.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:

 • Vragen over functie en school: Marjolein Wenting (bestuurder) marjolein.wenting@paraatscholen.nl, 06-52539839 of Nina Westervelt (hoofd P&O) nina.westervelt@paraatscholen.nl, 06-19017774
 • Vragen over de sollicitatieprocedure: Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl, 06-36033598 of Marco König, m.konig@onderwijsinterimdesk.nl, 06-15559452

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 22 april 2023 en kan alleen ia onderstaande sollicitatiebutton.

 • De planning van de gesprekken is als volgt:
 • Eerste gespreksronde: 8 mei 2023 (avond)
 • Tweede gespreksronde: 16 mei 2023 (avond)
 • Week 21: afrondende gesprekken waaronder een arbeidsvoorwaardengesprek
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Startdatum04-04-2023
Einddatum22-04-2023
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week32-40
Aantal posities1
Te vervullen perPer 01-08-2023