INGEVULD: 3 intern begeleiders in Almelo (0,6 fte), Oldenzaal (0,4 fte) en Doetinchem (0,4 fte)

Organisatieprofiel

De Vrije School Almelo, De Zevenster en De Kleine Prins zijn onderdeel van de Stichting Vrijescholen Athena. De stichting bevordert primair onderwijs vanuit de vrijeschoolgedachte in de regio Noord-, Oost- en Midden-Nederland. De stichting bestaat uit 15 vrijescholen die samen aan ruim 2.800 leerlingen onderwijs verzorgt. De vrijescholen zijn oorspronkelijk ontstaan op initiatief van ouders en leerkrachten in de diverse regio’s. Daarom heeft elke school binnen het bestuurlijk verband ‘zijn eigen kleur en signatuur’. De stichting werkt o.a. samen met andere stichtingen voor basisonderwijs, de overige vrijescholen in de regio en de Vereniging van Vrijescholen.

Als stichting kennen wij een bestuurlijke inrichting met een raad van toezicht, een bestuurder en per school een integraal verantwoordelijke directeur. Vanuit het stafkantoor in Deventer wordt voor elke school ondersteuning geboden op het gebied van kwaliteit, financiën, ICT en HR.

Voor meer informatie over De Vrije School Almelo, De Zevenster of De Kleine Prins, Stichting Vrijescholen Athena of over vrije scholen in het algemeen, verwijzen we naar de websites:

Functieprofiel

Met ingang van schooljaar 2024-2025 zoeken wij voor drie van onze scholen een intern begeleider: De Vrije School Almelo (0,6 fte), De Zevenster in Oldenzaal (0,4 fte) en De Kleine Prins in Doetinchem (0,4 fte). De vacatures in Almelo en Oldenzaal zijn te combineren tot een fulltime aanstelling van 1,0 fte. Heb je naast de functie van ib’er ook interesse in een uitbreiding in de functie van leerkracht, geef dit dan aan in je motivatiebrief, dan informeren we je over de mogelijkheden.

Wij zijn op zoek naar drie intern begeleiders met (ruime) onderwijservaring. Als intern begeleider krijg je energie van het coachen en begeleiden van teamleden. Je gaat regelmatig de klassen in om samen met de leerkrachten te werken aan het didactisch en pedagogisch handelen, waarbij je natuurlijk ondersteunt, maar vooral de ander laat groeien en helpt om het zelf te doen. We zoeken iemand die vanuit leerlijnen kan werken, analytisch sterk is en op een hoog abstractieniveau kan denken en het team kan coachen. Specifieke ervaring als intern begeleider is een pre, maar noodzakelijk zijn analytische en coachende vaardigheden en goed kunnen communiceren. Het is van belang dat je affiniteit hebt met het vrijeschoolonderwijs en de wil om je in deze vorm van onderwijs te verdiepen.

In zijn algemeenheid ligt er de volgende opdracht (deze verschilt onderling per school):
• Het verder dragen van de zorgstructuur binnen de school;
• Het realiseren van samenhang tussen het periode-onderwijs en het reguliere onderwijs dat wordt gegeven volgens de methodes. Kennis van leerlijnen is daarbij essentieel;
• De intern begeleider heeft een adviserende rol in het aannamebeleid van zijinstromers door te onderzoeken of de school in staat is een passend onderwijsaanbod te verzorgen;
• Het actief vertegenwoordigen van de school binnen het samenwerkingsverband;
• Naast het verwerken en analyseren van gegevens, coach je de leerkrachten in het omzetten van deze analyses naar de werkvloer en in de praktijk van de klas;
• Als onze intern begeleider sluit je aan bij de ontwikkelingen die in gang zijn gezet. Vanuit een proactieve houding merk je op wat goed gaat en wat beter kan.

Functie-eisen
Wij zoeken een coachende intern begeleider, die:
• Ervaring heeft als intern begeleider en/of beschikt over een relevante afgeronde opleiding, bijvoorbeeld een post-hbo opleiding tot intern begeleider of de Master SEN;
• Een kei is in analyseren en daaruit praktische vervolgstappen bepaalt. Zo bewaak je met ons de kwaliteit van onderwijs en zorg;
• Brede kennis in huis heeft van zorg aan leerlingen en kwaliteitszorg;
• Analytisch en planmatig is en oog heeft voor de unieke ontwikkeling van elk kind;
• Helder communiceert richting alle betrokkenen in en om de school en het samenwerkingsverband en verbinding weet te leggen met interne en externe experts;
• Bewust kiest voor het werken binnen het vrijeschoolonderwijs.

Competentie profiel

Wij zoeken een Intern Begeleider die de volgende competenties beheerst:
• Coachen
• Analytisch denken
• Kwaliteitsgerichtheid
• Organisatiesensitiviteit
• Oudergerichtheid
• Ontwikkelingsgericht leidinggeven
• Wendbaarheid
• Samenwerken (zowel intern als extern)
• Plannen en organiseren

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:
• De Vrije School Almelo maakt deel uit van stichting Vrijescholen Athena. Stichting Athena vertegenwoordigt vijftien vrijescholen in Noord-, Oost- en Midden-Nederland. Binnen het Athena ib-netwerk wordt actief gewerkt aan kennisdeling en kennisontwikkeling;
• Een prettige werkomgeving binnen een enthousiast, betrokken en professioneel team met zowel startende als ervaren leerkrachten en een betrokken, ondersteunende oudergroep;
• Goede faciliteiten voor opleiding en coaching;
• Een tijdelijke benoeming voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij Stichting Vrijescholen Athena;
• Waar mogelijk flexibele werkdagen: je bent minimaal twee dagen in de week tegelijk met de directeur aanwezig op de school. Bij voorkeur ben je op de vrijdagen afwisselend met de directeur aanwezig;
• Inschaling volgens de cao PO;
• Naast de reguliere reiskostenvergoeding vanuit de cao PO een aanvullende reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse, neem dan contact op met:

  • De Vrije School Almelo: Annemiek Geertsma (schoolleider) via 0546-492727 of directie@devrijeschoolalmelo.nl
  • De Zevenster: Féminique Mulder (schoolleider) via 0541-521050 of directie@vrijeschoololdenzaal.nl
  • De Kleine Prins: Jelle Berens (schoolleider) via 06-81495643 of directie@vrijeschooldekleineprins.nl

Procedure informatie

Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 24 april 2024 en kan alleen via onderstaande sollicitatiebutton of die van de andere ib-vacatures. Zie ook onze andere ib vacatures

Geef duidelijk aan in je brief op welke ib-vacature je solliciteert.

De gesprekken, bestaande uit één gespreksronde, worden gepland in de week van 13 mei.

Startdatum02-04-2024
Einddatum24-04-2024
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week16-24
Aantal posities3
Te vervullen per01-08-2024