Wat is kwaliteit?

Kwaliteit is een groot begrip

Wat is kwaliteit? Kwaliteit is een groot begrip. We kunnen er lange abstracte gesprekken over voeren. Wij houden het liever eenvoudig. Hoe? Door onze blik op kwaliteit op te splitsen in vijf perspectieven. Deze perspectieven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en ook goed afzonderlijk te gebruiken. We noemen dit de ‘wet van de olifant’: Als je genoeg afstand neemt, zie je de verbanden tussen de verschillende perspectieven van kwaliteit (de olifant). Focus je op één onderdeel, dan overzie je het geheel niet.

Deze vijf perspectieven zijn: focus op leerlingen, focus op ambities, focus op kwaliteit, focus op relaties en focus op verbinding. We zetten daarbij het waarderingskader van de onderwijsinspectie in als middel om richting te geven aan de onderwijskwaliteit. In een serie artikelen lichten we elk van deze perspectieven later toe en omschrijven we waarom ze een centrale rol spelen in ‘Waardeer je kwaliteit’. We geven hieronder een korte overview van de vijf perspectieven.

Wij onderscheiden de volgende vijf perspectieven

1. Focus op leerlingen

Dit perspectief laat zien dat je onderwijskwaliteit nooit los kunt zien van de leerlingen. Je wilt de school zijn die zij nodig hebben. Leerlingen uit een grote stad hebben vaak een andere achtergrond dan leerlingen van het platteland. Het onderwijs op een geweldige kleine dorpsschool is in een grote stad wellicht helemaal niet passend. Voor de kwaliteit van een school is de focus op leerlingen  daarom het eerste perspectief.

2.Focus op ambities

Dit perspectief zegt dat onderwijskwaliteit onlosmakelijk verbonden is met ambities. Wat heeft deze school nodig en wat wil je bieden? Het kan zijn dat je in de praktijk dingen goed doet, maar dat je op basis van je ambities toch wilt doorontwikkelen. Voor de kwaliteit van een school is de focus op ambitie daarom het tweede perspectief

3. Focus op kwaliteit

Dit perspectief zegt dat je bij kwaliteit in het onderwijs nooit om de maatschappelijke opdracht en de kaders vanuit de wetgeving heen kunt. De kernfuncties en het waarderingskader gebruiken wij daarom als kritische informatiebron. De ambities voor goed onderwijs voor de leerlingen van een bepaalde school moeten zich verhouden tot de wettelijke kaders. De focus op kwaliteit is daarom het derde perspectief

4. Focus op relaties

Dit perspectief zegt dat de bepalende factor in het onderwijs de mensen zijn die op school werken. Kwaliteit is mensenwerk en dat betekent dat het belangrijk is om te kijken naar de identiteit en competenties van de mensen. Wanneer de relaties binnen het team en de samenwerking niet ondersteunend zijn, zal de gezamenlijke ambitie voor deze leerlingen niet voldoende worden gerealiseerd. De focus op relaties is daarom het vierde perspectief.

5. Focus op verbinding

Dit perspectief zegt dat het cruciaal is om samen tot een duidelijke en gedragen werkwijze te komen. Hier gaat het enerzijds om afspraken en anderzijds om professionele ruimte om de kwaliteit elke dag een stukje te verbeteren. Wanneer ondanks alle ambities en positieve energie in het team onvoldoende concrete afspraken worden gemaakt, loopt het proces vast en lekt de energie weg. De focus op verbinding is daarom het vijfde perspectief.

Benieuwd naar onze studiedag en hoe jij dit verder kunt uitwerken. Klik dan op deze link.