Ontfocussing van de school

Het gaat er niet om hoe het moet, maar om waarom je het niet doet

Ontfocussing

Elke schoolleider kent de ontfocussing van de school: het zijn gebeurtenissen, omstandigheden, mindsets, teamdynamiek, wet- en regelgeving en (tegenwoordig ook) pandemieën die om aandacht vragen, die afleiden. Daarbij is een school een complex geheel van processen die allemaal ten goede moeten komen aan het lerende kind. Dat is de reden waarom wij een routekaart bieden aan scholen, met het waarderingskader van de inspectie als uitgangspunt en met de focus op kwaliteit.

Waarderingskader als uitgangspunt

Is jouw team eigenaar van het waarderingskader en zijn àlle processen van jouw school gebouwd rondom het kader? Mooi! Want dan ben jij erin geslaagd om uw school te vormen a.d.h.v. de maatschappelijke opdracht die elke school heeft. Of alle processen ook juist zijn ingericht, is een vraag van een andere orde (maar daarover later meer). Maar als we het waarderingskader zouden duiden als een spel, dan is in elk geval het speelveld ermee gedefinieerd (jij gaat zelf over de opstelling en de toegepaste tactiek).

Focus

Is jouw school niet gebouwd met het waarderingskader als sturende kracht? Vraag jezelf dan af of de verlangde kwaliteit wel wordt behaald. De focus op kwaliteit begint met kennis van het waarderingskader. Schoolleiders die het waarderingskader kennen, wéten dat het kader volop ruimte biedt aan ambities en onderwijskundige vrijheden. Het kader daagt u zelfs uit om samen met uw team tot hoge ambities te ontwikkelen.
Jij kent ‘m vast wel: ‘Teamwork makes a dream work’. Een prachtige frase waarin een complexe opdracht verborgen is, want een droomteam heeft veel obstakels overwonnen om te komen tot goed teamwork. Daarbij: een droomteam blijven is minstens zo complex als een droomteam worden. Blijvende focus op relaties in het team leiden tot hoge betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de teamleden.

Als een team een hoge mate van teamwork bereikt, is het nog de vraag hoe de verbinding is. Want in hoeverre leert een team van ervaringen, overtuigingen, werkwijzen & ideeën. Doen we wat we samen zeggen én zeggen we wat we samen doen? De kwaliteit van de verbinding is het volgende focusgebied en bereikt nooit een eindpunt. Maar welke vaardigheden hebben directeur en teamleden nodig om steeds de kwaliteit van hun verbindingen te onderhouden?

Meer weten? Kijk dan nu even op deze pagina