Vragen over tarieven van interimmers

Vragen over tarieven van interimmers

We krijgen veel vragen over tarieven van interimmers. Van opdrachtgevers en van startende interimmers. Daarnaast is er veel ruis op de lijn met betrekking tot de tarieven en de beeldvorming. Hieronder beschrijf ik in vraag en antwoord de belangrijkste vragen, opvattingen en misvattingen.

Hoe hoog zijn momenteel de tarieven voor interimmers?

De tarieven verschillen per opdracht, per interimmer (ervaring), lengte van de opdracht, de complexiteit, de locatie, maar ook per sector. Dat laatste verbaast me altijd een beetje. Een teamleider VO heeft in mijn beleving geen grotere verantwoordelijkheid dan een directeur van een basisschool die eindverantwoordelijk is voor de gehele school. Toch liggen die tarieven gemiddeld € 10,- per uur hoger bij teamleiders VO. De tarieven die ik tegenkom in het PO zijn voor een ib’er tussen de € 72,50 en € 85,- per uur. En voor de directeur tussen de € 80,- en € 105,-. Even voor de helderheid. Dat vragen interimmers. Soms vind ik dat echt te hoog ten opzichte van de opdracht en doen we geen zaken. Veel interimmers hebben het afgelopen jaar hun tarieven verhoogd in verband met de inflatie.

Hoe hoog is de bureaumarge?

Onze bureaumarge is € 14,50. Altijd! Onafhankelijk van het tarief van de interimmer. Wat ik daarvoor doe is dat ik de kandidaten screen. Niet met een gesprekje van een half uur, maar onder andere met een ontwikkelassessment. Het gesprek erover is het belangrijkst. Dat doe ik zelf zodat ik de interimmers goed kan inschatten. We leren elkaar kennen en als er druk op de ketel komt, kunnen we elkaar vertrouwen en bijstaan. Dat bijstaan doe ik ook echt. Door mijn ervaring heb ik kennis van het PO en VO en snap ik hoe een onderwijsorganisatie in elkaar zit. Ik kan dus echt op inhoud meedoen als dat moet en gewenst is.

Het is goed om als interimmer en opdrachtgever goed door te vragen op de ondersteuning van de interimmer en de tarieven. Er zit een heel groot verschil tussen de bureaus in zowel de bureaumarge en wat een bureau uiteindelijk concreet waarmaakt. Veel accountmanagers hebben geen onderwijsachtergrond of opereren meer als een interim-makelaar waarbij vraag en aanbod op elkaar wordt afgestemd.

Bureaus zijn duur, klopt dat?

Ja, met een bureau ben je iets duurder uit. Over het algemeen is dat zo. Maar daar zitten uiteraard nuances in om mee te wegen.

  • Ik spreek veel interimmers die twee tarieven hanteren over een opdracht. Een voor het werken via een bureau en eentje voor werken zonder een tussenpartij. Het tarief zonder tussenpartij ligt hoger. Dit betekent dus dat een bestuurder zonder bureau helemaal niet zo veel goedkoper uit is als de beeldvorming lijkt te suggereren. Ik zie een flink aantal van deze interimmers op platforms waar stevig wordt gecommuniceerd over ‘de dure bureaus’ die ook allemaal bij ‘diezelfde dure bureaus’ staan ingeschreven. Een beetje dubbel gevoel geeft dat wel.
  • Veel interimmers staan ingeschreven bij meerdere bureaus. Als een opdracht vanuit een opdrachtgever naar verschillende bureaus gaat, gebeurt het vaak dat deze bureaus dezelfde interimmers bellen. ‘Nee, we zijn al door een ander bureau gebeld voor deze opdracht,’ hoor ik regelmatig. Ik zou als opdrachtgever goed kijken naar de bureaumarges en wat een bureau daarvoor echt doet. Wat ik in de praktijk zie, is dat bestuurders gewoon zo snel mogelijk iemand moeten hebben. Altijd per gisteren. Dit leidt tot op ‘zoveel mogelijk paarden wedden’, waarbij de bureaumarge verwaarloosd wordt. Hier zitten echt grote verschillen tussen bureaus.

Is er nog meer van te vinden?

  • Je zou zeggen dat als de bureaus duur zijn, bestuurders stevig onderhandelen over de prijs. In de praktijk gebeurt dat eigenlijk nauwelijks. Het aantal keren dat er echt onderhandeld is over de prijs binnen Onderwijs Interim Desk kan ik op één hand tellen. Gezien de teneur dat interimmers nog op veel plekken worden gezien als zakkenvullers, is dat opmerkelijk.
  • Interimmers die veel worden gebeld, sluizen opdrachten door naar bureaus. Het bureau vindt wel een interimmer en stelt die dan al dan niet direct voor. Aan de achterkant wordt er een ‘vindersloon’ overheen gezet. Zowel bij de aanleverende interimmer als bij het bureau dat even helpt. Consequentie: de prijs gaat omhoog. Wij werken zelf ook met tussenpersonen en degene die een opdracht aanbrengt, profiteert mee. Wij hanteren de afspraak dat de kosten voor de school nooit omhoog gaan. Als we delen in de marge, gaat dat dus altijd van onze marge af. Daarom werken we ook niet met hoge tussenpersoonsvergoedingen. Daar gaat een perverse prikkel van uit.

Een interimmer is sowieso te duur?

Een interimmer is inderdaad duurder. De kosten zijn hoger per saldo. Een berekening maken is lastig omdat elke interimmer en bureau andere tarieven hanteren. Je kunt je voorstellen dat een bureaumarge van € 30,- per uur (het bestaat echt!) iets anders oplevert dan € 14,50 per uur. Ook de werkgeverslasten van de functie die wordt ingevuld is wisselend per school. De berekening wordt vaak gemaakt op basis van onzuivere indicatoren. Interimmers krijgen bijna altijd minder uren of dagdelen uitbetaald dan degene die voor hen en na hen in dezelfde functie functioneert. Veel interimmers maken best lange dagen om de klus toch geklaard te krijgen. Dat is niet erg, maar in zo’n berekening is het wel redelijk om mee te nemen. Interimmers kosten bij ziekte of calamiteiten niets. Ook de vakanties worden niet doorbetaald. Dit is overigens bij Onderwijs Interim Desk contractueel ook gelimiteerd. Onlangs sprak ik een HRM-adviseur over ‘de hoge kosten’. Ze hadden twee maal een half jaar een interim ib’er ingehuurd. De redenen waren: kwaliteitsvraagstukken (een slecht functionerende directeur) en het uitvallen van een ib’er op een andere school. Toen ik suggereerde dat een interim ib’er in dienst nemen eigenlijk veel goedkoper was, schudde ze verontwaardigd het hoofd: ‘Ja, maar dan dragen wij het risico.’ Daar had ze een punt. Dat werkgeversrisico ligt helemaal bij de interimmer en het bureau en daar betaal je dus ook voor.

Mocht je andere vragen hebben, mail me dan gerust op a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl of stel de vraag het contactformulier