Intern begeleider bovenbouw (0,4-0,6)

Organisatieprofiel

De Basisschool Eerste Leidse Schoolvereniging zoekt met ingang van schooljaar 2024-2025 of zo snel mogelijk daarna een intern begeleider voor de bovenbouw (0,4-0,6 fte).

De Eerste Leidse Schoolvereniging is een basisschool die al meer dan 100 jaar onderwijs geeft aan kinderen uit Leiden en omstreken en waar op dit moment ongeveer 300 kinderen onderwijs krijgen in 13 groepen. De populatie bestaat voor een groot deel uit kinderen die afkomstig zijn uit landen over de hele wereld.
Onze school is een éénpitter. Het bestuur van de vereniging is het bevoegd gezag van de E.L.S en wordt gevormd door ouders.
De kernwaarden van waaruit wij werken zijn wezenlijk voor het onderwijsproces en hoe er met elkaar wordt omgegaan. Dit geldt zowel voor kinderen, medewerkers, als ouders. Wij vinden het belangrijk om te ontwikkelen, te handelen en te denken vanuit onze gezamenlijk gedragen kernwaarden. Deze vormen de basis van onze professionele houding. De kernwaarden zijn: kwaliteit, veiligheid, betrokkenheid, vertrouwen en enthousiasme. Onze visie is een school te zijn waar alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en sociale individuen die met respect en vertrouwen deelnemen aan de maatschappij.
We zijn een dynamische school die volop in ontwikkeling is en die bestaat uit een ervaren, enthousiast en betrokken team van collega’s. We zoeken iemand die vanaf het schooljaar 2024-2025  ons team komt versterken voor 2 dagen per week (mogelijkheid tot uitbreiding van uren met overige taken).
Meer informatie over de school is te vinden op https://eersteleidseschool.nl/

Functieprofiel

Wij zoeken een intern begeleider die;
- een duidelijke visie heeft op leren;
- beschikt over een sterk analytisch denkvermogen;
- graag vanuit de helikopterview zaken benadert;
- sterk op zichzelf reflecteert en de omgeving helpt te reflecteren op zichzelf;
- als lerende professional een voorbeeldrol vervult; 
- die actief luistert en de juiste vragen stelt;
- de kwaliteiten van collega’s ziet en het inzetten ervan graag stimuleert;

Functie-eisen
Vanuit de functie van intern begeleider wil je doorgroeien naar die van kwaliteitscoördinator. De volgende rollen zien we voor je weggelegd:

Leercoördinator
• Je werkt met het team vanuit visie op leren en houdt focus op hoe het onderwijs vervolgens wordt georganiseerd.
• Je staat voor goed onderwijs waarin alle leerlingen leren. Om dit te realiseren fungeer je als inspirator en organisator van de professionele leercultuur in het team, waarin alle teamleden gezamenlijk professionaliseren.

Trendanalist
• Je brengt de onderwijsopbrengsten systematisch in kaart met het schoolteam en ontwikkelt het onderwijs verder met als doel de resultaten te verbeteren.
• Je coacht en begeleidt leerkrachten bij het uitvoeren van analyses van leerlingresultaten en bij het opstellen van actieplannen voor de eigen groep.
• Je ontwikkelt visie en beleid op basis van bevindingen met als doel het onderwijs te versterken.

Zorgregisseur
• Je coacht en begeleidt leerkrachten bij opbrengst- en handelingsgericht werken.
• Je coördineert de uitvoering van inclusief en passend onderwijs.

MT
• Je vormt samen met de IB’er onderbouw en de directeur een tandem die op een oplossingsgerichte manier sturing geeft aan de professionele leercultuur.
• Samen met de bouwcoördinatoren vormen jullie het MT.

Zoek jij je uitdaging in het continu versterken van leerkrachten bij het cyclisch, professioneel, planmatig en effectief dagelijks handelen in de klas voor leerlingen? Of heb je de ambitie om hier naartoe te groeien?

Competentie profiel

• Coachen
• Analytisch denken
• Organisatiesensitiviteit
• Ontwikkelingsgericht leidinggeven
• Kwaliteitsgerichtheid
• Plannen en organiseren
• Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:
• Een prettige werkomgeving binnen een enthousiast, betrokken en professioneel team met zowel startende als ervaren leerkrachten en een betrokken, ondersteunende oudergroep;
• Goede faciliteiten voor opleiding en coaching;
• Een vaste benoeming;
• Wij bieden opleidingsmogelijkheden die passen bij jouw ontwikkelbehoeften waarbij coaching op maat tot de mogelijkheden behoort;
• Inschaling volgens de cao PO LC.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met Rini van Velthoven (bovenbouwcoördinator E.L.S)  071-5765266 of rvanvelthoven@eersteleidseschool.nl

Procedure informatie

Deze procedure wordt procedureel begeleid door de Onderwijs Interim Desk. Zo gauw jouw cv en sollicitatiebrief bij ons binnenkomen, wordt die meteen aangeboden aan de school en zul je bij verwachte geschiktheid worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Solliciteren
Startdatum27-06-2024
Einddatum19-07-2024
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedOverig
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week16-24
Aantal posities1
Te vervullen perPer direct of zo snel mogelijk