Balans en evenwicht: een werkdrukveroorzaker – 5 tips

Is jouw team op een evenwichtige manier in balans?

Balans?

Op veel scholen waar we komen, werkt het team samen in een bepaalde onderlinge samenhang. Er is sprake van een zekere mate van balans in de samenwerking en de werkdrukverdeling en de school draait. Niets aan de hand zou je zeggen.

Evenwicht

Zoom je in op hoe zo ‘n school echt draait, dan blijkt vaak dat er toch wat ontevreden mensen rondlopen. Vaak zie je dat de balans die er is geen evenwichtige situatie is die duurzaam en toekomstbestendig is. Wij komen vaak de volgende zaken tegen:

 • Een sterke focus op bepaalde accenten van de visie waardoor andere aspecten ondersneeuwen. Vaak heeft dit te maken met dominante teamleden die deze accenten belangrijk vinden en ook de ruimte krijgen of nemen om die accenten te vergroten.
 • Sommige collega’s hebben hogere kwaliteitsnormen dan andere en lijken zich daardoor verantwoordelijker te voelen voor de school, althans in hun eigen beleving.
 • Een team is al langer bij elkaar waardoor er ingeslepen communicatiepatronen zijn waarbinnen de onderlinge feedback ontbreekt. Gezellig, maar toch niet helemaal sociaal veilig.
 • Vijandig beeld van team naar ouders. Het idee dat de ouders alleen maar lastig zijn en veel koffie- en theepraat over “die vervelende ouders”.
 • Een team dat zich binnen een stichting gedraagt als Asterix en Obelix, bewoners van het laatste dorpje in Gallië die zich verzetten tegen de “Romeinse onderwijsstichting” waar men onder valt. De Stichting behandelt de school ook als “Asterix en Obelix”.
 • Een eenzijdige focus op opbrengsten dan wel sociaal emotionele ontwikkeling en alle discussies die daarbij horen.

5 tips om de situatie te verbeteren

 • Cultuurscan. Laat op basis van de kenmerken van een professionele cultuur je school scannen en van advies voorzien.
 • Mobiliteit. Wissel van directeur of breng andere collega’s in vanuit andere teams. Mobiliteit is onontbeerlijk om frisheid in een team te brengen.
 • Strategisch personeelsbeleid. Schuif niet met de zwakkere of ontevreden collega’s, maar organiseer dit op basis van evenwichtige teamverdeling.
 • Moed. Heb als directeur lef om bestaande structuren die weinig effectief zijn te doorbreken en vernieuw. Niets is heilig. De waarom vraag is de meest gestelde vraag.
 • Interventie. Wacht niet met ingrijpen tot iemand zoveel last heeft van de onevenwichtige balans dat iedereen met de rug tegen de muur staat.