Staflid Onderwijs en Kwaliteit bij Scholenstichting Pastoor Ariëns te Maarssen (0,6-0,8)

Organisatieprofiel

Scholenstichting Pastoor Ariëns is een katholieke scholenstichting in Maarssen die dagelijks kwalitatief goed basisonderwijs faciliteert aan 1200 leerlingen, verdeeld over vier scholen in Maarssen. Naast de vier scholen faciliteert de stichting ook een voltijds hoogbegaafdenstroom en een taalvoorziening.
Scholenstichting Pastoor Ariëns bereidt leerlingen voor op hun toekomst en geeft betekenisvol onderwijs op basis van beproefde praktijkgerichte methodes en wetenschappelijke inzichten.
De bemensing van het bestuursbureau is toe aan de volgende stap en die gaat de stichting zetten door de aanstelling van een staflid Onderwijs en Kwaliteit. Doel van de functie is om de hoge kwaliteit van het onderwijs vast te houden en waar mogelijk uit te bouwen. De ambities zijn hoog omdat deze warme stichting vindt dat hun leerlingen recht hebben op het beste onderwijs.
Vanuit de kernwaarden wil de stichting bewust het beste uit leerlingen halen en de kansgelijkheid vergroten. Op basis van hoge verwachtingen van medewerkers en leerlingen wordt samen gezocht naar hoogwaardig onderwijs. Vertrouwen, verbinding en vakmanschap zijn begrippen die niet alleen op papier staan, maar deel uitmaken van de praktijk van alle dag.

Voor meer informatie over Scholenstichting Pastoor Ariëns en de scholen verwijzen we naar de websites:
Koersplan Scholenstichting Pastoor Ariëns
Informatie over de scholen van Pastoor Ariëns

Functieprofiel

Wat vraagt Scholenstichting Pastoor Ariëns van het staflid Onderwijs en Kwaliteit?
Het staflid onderwijs en Kwaliteit ziet medewerkers als de spil van de organisatie. Het staflid Onderwijs en Kwaliteit werkt vanuit onderling vertrouwen en is betrokken bij de taakstellingen en zorgt ervoor dat het vakmanschap wordt onderhouden. Een leven lang leren staat centraal. Verantwoordelijkheid en leiderschap worden gedeeld en professionals tonen eigenaarschap. We willen betekenis geven aan wat ons verbindt, onze gezamenlijke opdracht. Solidariteit is een belangrijk beginsel, het maakt ons meer dan de som der delen. Het staflid Onderwijs en Kwaliteit bouwt samen met andere medewerkers aan een lerende organisatie waarbij we optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. We kennen elkaars scholen, expertises en talenten. Het staflid Onderwijs en Kwaliteit heeft een professionele lerende houding. De inzet is het werken als één team. Het staflid Onderwijs en Kwaliteit ziet de positieve invloed van onderlinge verschillen. Hij helpt anderen om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Het staflid Onderwijs en Kwaliteit weet anderen te vinden en denkt, vanuit betrokkenheid, kritisch mee in het uitvoeren van organisatiebeleid en doelstellingen.

Functie-eisen
Binnen Scholenstichting Pastoor Ariëns vragen de volgende aspecten jouw aandacht:

Cultuur

 • Jij kunt goed samenwerken in een klein en gedreven team.
 • Jij benut mogelijkheden, kansen en groeipotentie bij het vergroten van de onderwijskwaliteit.
 • Jij kunt de kwaliteitsgerichte cultuur verder versterken.
 • Jij bent zelfverantwoordelijk en kunt de zelfverantwoordelijke houding van directeuren en ib’ers bestendigen en waar nodig verder stimuleren.
 • Jij weet gebruik te maken van de aanwezige kennis en kunt zelf kennis inbrengen. Samen van en met elkaar leren staat centraal.

Organisatie

 • Jij hebt overzicht over de verschillende beleidsterreinen die onderwijskwaliteit raken en kunt de bestaande plannen in verband plaatsen, bundelen en verder doorontwikkelen.
 • Jij weet hoe je ambities, goede ideeën en veranderingen kunt omzetten naar plannen en naar vaste patronen in een organisatie(structuur).
 • Jij kunt goede analyses maken en weet daarmee de stichting te inspireren en uit te dagen.
 • Je hebt affiniteit met het werken in een kleinschalige, warme en ambitieuze scholenorganisatie.
 • Jij bent iemand die helder communiceert zodat er duidelijkheid ontstaat in alle lagen van de organisatie over het heden en de toekomst van de (onderwijs)kwaliteit.

Onderwijs

 • Jij hebt voldoende kennis en ervaring om de verschillende scholen te helpen kwaliteit te realiseren.
 • Jij bent in staat om de kennis die je niet hebt snel elders te halen. Je bent nieuwsgierig en leergierig.
 • Jij hebt kennis van evidence informed onderwijs en vindt dit belangrijk.
 • Jij snapt de spagaat tussen het realiseren van kwaliteit en de waan van de dag en kunt vanuit dit begrip vooropgaan in het realiseren van kwaliteit.

Wij zoeken een staflid dat:

 • bij voorkeur ervaring heeft met kwaliteitszorg in het primair onderwijs;
 • goed kan aansturen, communicatief proactief is en verbindend optreedt;
 • wet- en regelgeving rondom onderwijskwaliteit goed kent;
 • zich voor meerdere jaren aan de stichting wil verbinden;
 • een actieve bijdrage kan leveren aan de verdere doorontwikkeling van het beleidsterrein ‘onderwijs en kwaliteit’ in samenhang met de andere beleidsterreinen

Competentie profiel

Wij zoeken een staflid dat de volgende competenties beheerst:

 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Analytisch denken
 • Conceptueel denken
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken
 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • Wendbaarheid

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • samenwerking met bevlogen, enthousiaste en deskundige (adjunct) directeuren en ib’ers;
 • een sterk en hecht bestuursbureau;
 • een hechte en kwalitatief sterke stichting met korte lijnen en ondersteuning op bovenschools niveau op het gebied van secretariaat, personeel en financiën;
 • mogelijkheden om je te ontwikkelen door middel van scholing, intervisie en eigen inbreng;
 • salariëring volgens cao OOP 11;
 • benoemingsomvang fte 0,6-0,8.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:
Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl, 06-36033598 of met Mieke Verhage (bestuurder), mverhage@spamaarssen.nl, 06-15208689

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk. Solliciteren kan alleen via onderstaande sollicitatieknop.

Interne kandidaten worden direct voorgedragen aan de HR-functionaris. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 27-06-2024.
De planning van de gesprekken is als volgt:

 • Eerste gespreksronde: woensdag 3 juli 2024 (avond)
 • Tweede gespreksronde: woensdag 10 juli 2024 (avond)
 • Arbeidsvoorwaardengesprek: 11 Juli 2024 om 16.00 uur
 • Afronding waaronder referentiecheck
Solliciteren
Startdatum07-06-2024
Einddatum28-06-2024
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week24-32
Aantal posities1
Te vervullen per01-08-2024