Schoolleider op SBO Elimschool te Rijssen (0,6 -1,0 fte)

Organisatieprofiel

De Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) in Rijssen is een open christelijke overkoepelende organisatie voor zes reguliere basisscholen en SBO Elimschool in Rijssen. De scholen bieden onderwijs aan bijna achttienhonderd leerlingen. De scholen verschillen in omvang en kleur. Alle schoolleiders werken actief samen in een directieoverleg dat voorgezeten wordt door de bestuurder-directeur. Het directieoverleg draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het stichtingsbeleid en voelt zich hiervan mede-eigenaar. Er is een hoge mate van betrokkenheid bij elkaar en bij de vereniging.

Als richtsnoer en grondslag voor hun persoonlijke levensstijl hanteren de medewerkers van PCPO de Bijbel als Woord van God als bron. Er wordt gewerkt vanuit een identiteit die beleefd en gedeeld wordt vanuit het hart, overgedragen vanuit het hoofd en uitgedragen in het handelen. Onze missie luidt: ‘Het kind centraal, met Gods Woord als basis’.

SBO Elimschool is de enige speciaal onderwijsschool binnen PCPO Rijssen. De school streeft naar zo passend mogelijk, thuisnabij onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes. Binnen de school is denken in mogelijkheden een credo, waarmee men met een individuele leerling zo veel mogelijk wil bereiken. Uiteindelijk streeft de school ernaar dat ieder kind zich uniek, door God geschapen en gewenst weet. Er staat een bevlogen, enthousiast en deskundig team dagelijks klaar voor de leerlingen en ouders van de school. Er zijn diverse disciplines binnen het team aanwezig, waarin samenwerking en gebruik maken van elkaar expertise kernbegrippen zijn.

Functieprofiel

Wat vragen wij van onze schoolleiders?
Binnen PCPO is samenwerken de norm. Wij vinden: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Onze schoolleiders hebben een onderzoekende en lerende houding en zoeken verbinding met hun team en met hun collega-schoolleiders. Je maakt gebruik van de diverse mogelijkheden om je blijvend te ontwikkelen en te professionaliseren. Wij dagen je uit om mee te denken en mee te sturen bij bovenschoolse ontwikkelingen en actief samen te werken met de schoolleiders, stafmedewerkers en de directeur-bestuurder. Je neemt deel aan diverse bovenschoolse werkgroepen en gemeentelijke en/of regionale netwerken. Als schoolleider van een PCPO Rijssen-school ben je integraal verantwoordelijk. Je werkt binnen de vooraf vastgestelde kaders op de terreinen van identiteit, onderwijskwaliteit, ict en good governance. We werken met jaarlijks vastgestelde personele- en materiële budgetten. Naast de ontwikkeling van het jaarplan van jouw school, bouw je ook mee aan PCPO Rijssen en lever je actief een bijdrage aan het realiseren van de PCPO-speerpunten.

Op De Elimschool vragen de volgende aspecten jouw aandacht

Leiderschap
• Elk kind, ouder en personeelslid voelt zich gezien, door God geschapen en gewenst. Jij bent hierin een voorbeeld voor je leerlingen, ouders en personeel.
• Jij bereidt de school voor op de toekomst. Je herkent de kansen in het veranderende landschap van het SBO en komt op voor de school en jouw leerlingen waar dat nodig is.
• Jij stimuleert het gevoel van verbondenheid met PCPO Rijssen.

Onderwijs
• Jij faciliteert de missie/visie herijking in het onderwijs als gevolg van de veranderende leerlingenpopulatie.
• Jij zoekt proactief samen met je team naar een vertaling van deze visie naar goed individueel onderwijs, aansluitend bij de veranderende leerlingenpopulatie en passend bij de urgentie op de werkvloer.
• Jij kunt huidige en toekomstige onderwijsontwikkelingen goed borgen.

Cultuur
• Jij zorgt voor een doorontwikkeling van een cultuur van openheid, gebruikmaken van elkaars expertise en professioneel gedrag.
• Jij weet de hoge mate van bevlogenheid, enthousiasme en deskundigheid van het team in te zetten ten gunste van het onderwijs.
• Jij kadert en helpt het team vanuit rust goed doordachte besluiten te nemen.
• Jij bewaakt en stimuleert de cultuur en eigenheid van de school waarin niemand anoniem kan zijn en bewaakt de sfeer waarin iedereen weet dat er oprechte aandacht is voor hem of haar.
• Jij ziet de potentie en kwaliteiten van je personeelsleden en hebt het lef om deze talentgericht in te zetten en biedt ruimte voor ontwikkeling.

Organisatie
• Jij onderzoekt de organisatiestructuur met alle rollen en verantwoordelijkheden op toekomstbestendigheid en past deze waar nodig aan.
• Jij weet hoe je om moet gaan met de verschillen tussen kinderen en ouders vanuit allerlei achtergronden. Jij bent in staat om deze kinderen en ouders zich van harte welkom te laten voelen, zonder de identiteit van de school uit het oog te verliezen.

Functie-eisen
Wij zoeken een schoolleider die:

• een persoonlijke relatie met God heeft en van harte meelevend is in een kerkelijk gemeente;
• onderwijskundig is onderlegd. Ervaring in het SBO is een pré;
• leidinggevende ervaring heeft in het onderwijs;
• communicatief sterk is en verbindend optreedt;
• in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
• zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
• een actieve bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen PCPO Rijssen.

Competentie profiel

Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:
• Omgevingsbewustzijn
• Ondernemerschap
• Plannen en organiseren
• Organisatiesensitiviteit
• Samenwerking
• Ontwikkelingsgericht leidinggeven
• Analytisch denken

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk.
Voel je vrij om te reageren op deze vacature

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met: 
• Sylvia Minkjan (HR adviseur), s.minkjan@pcporijssen.nl, 06-55851866 (vragen over school)
• Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl, 06-36033598 (vragen over de procedure)

Solliciteren
Startdatum15-10-2021
Einddatum31-01-2022
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
Opleidingsniveau
Ervaring
DienstverbandVast
Uren per week24-40
Aantal posities1
Te vervullen perIn onderling overleg