Schoolleider op De Barchschole te Barchem (0,6)

Organisatieprofiel

De Barchschole is één van de tien scholen van Stichting Poolsterscholen te Lochem. Alle scholen bevinden zich in de gemeente Lochem en zijn verspreid over de verschillende dorpen en buurtschappen in en om Lochem. Vanuit de openbare grondslag gaat Stichting Poolsterscholen uit van gelijkwaardigheid en respect voor de verschillen die er vanuit de diverse achtergronden zijn. Er gaan ongeveer 1600 leerlingen naar Poolsterscholen.
De bestuurder is integraal verantwoordelijk voor Stichting Poolsterscholen. Hij geeft leiding aan de schoolleiders van de scholen en de medewerkers van het bestuurskantoor. De bestuurder voert ook regelmatig overleg met de GMR van Poolster. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht en wordt ondersteund door medewerkers van het bestuurskantoor.
De Barchschole geeft unitonderwijs en werkt met kernconcepten. De school is, met recht, trots op de manier waarop dit onderwijskundig concept wordt uitgevoerd.
Op de Barchschole zitten 118 leerlingen die zijn verdeeld over de units 2 t/m 5 (leerjaar 1-8). Unit 1 betreft de speelleergroep van Avonturijn. Elke andere unit (2-5) bestrijkt grofweg twee leerjaren. Op de school werken acht leerkrachten, twee onderwijsassistenten, een ib’er (2 dagen per week), een secretaresse en een schoolleider. Enkele vrijwilligers ondersteunen het team in de vorm van conciërgetaken.
De school wordt gevoed door leerlingen uit Barchem, maar vanwege het bijzondere onderwijsconcept heeft de Barchschole ook een regionale functie en dus ook aantrekkingskracht voor een groter voedingsgebied dan de directe omgeving.
Voor meer informatie over de Barchschole en Stichting Poolsterscholen verwijzen we naar de websites:
Stichting Poolsterscholen
De Barchschole

Functieprofiel

Wat vraagt Stichting Poolsterscholen van de schoolleiders?
Stichting Poolsterscholen zoekt een proactieve, betrokken en inspirerende schoolleider. Je bent een onderwijskundig leider die innovatie stimuleert en goed functioneert met veel zelfstandigheid. Je bevordert samenwerking en betrokkenheid binnen de stichting, ondanks de fysieke afstand tussen de scholen. Als mensgericht leider heb je oog voor de behoeften van leerlingen en je team, en creëer je een ondersteunende werkomgeving. Je bent zichtbaar en toegankelijk voor ouders, leerlingen en teamleden. Actief bijdragen aan beleidsontwikkeling en het begeleiden van de school naar doorlopende leerlijnen en toekomstgericht onderwijs zijn voor jou vanzelfsprekend. Je hebt oog voor de unieke kenmerken van de school en haar omgeving en integreert de kernwaarden Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap en Inspiratie in het dagelijks functioneren. Daarnaast draag je bij aan een humane, inclusieve en duurzame samenleving.

Functie-eisen
Op de Barchschole vragen de volgende aspecten jouw aandacht:

Cultuur

 • Jij maakt gebruik van de expertise vanuit het team en ademt gedeeld leiderschap, zonder je rol als schoolleider uit het oog te verliezen.
 • Jij bent iemand die goed beslagen ten ijs komt en daarmee creëer je rust.
 • Jij faciliteert de doorontwikkeling van- en het vertrouwen in een professionele cultuur van openheid en professioneel gedrag.
 • Jij bent een verbinder. Binnen de school, buiten de school in de directe omgeving en vanuit de school naar stichting Poolsterscholen.
 • Jij betrekt ouders/verzorgers bij de school en bevordert de betrokkenheid en het pedagogisch partnerschap.

Organisatie

 • Jij draagt samen met de ib’er zorg voor een goede implementatie van ‘ Stichting LeerKRACHT!’
 • Jij weet de schooldoelen om te zetten in operationeel onderwijskundig beleid dat zichtbaar is in de units.
 • Jij kunt kaderen, inspireren en koershouden en deze drie zaken op het juiste moment in balans inzetten.
 • Jij wilt het gezicht van de school zijn in de omgeving en bent gecharmeerd van de kleinschaligheid van een dorpsschool.
 • Jij gaat voorop bij het uitbouwen van het IKC.

Onderwijs

 • Jij hebt affiniteit, kennis van of ervaring met unitonderwijs en het werken met kernconcepten.
 • Jij kunt als inspirator leerkrachten verder helpen bij het verdiepen van hun onderwijskundige visie.
 • Jij kunt vanuit zorgvuldigheid samen met het team een balans vinden tussen het benutten van de groeipotentie en kwalitatief goed onderwijs.
 • Jij weet de onderzoekende houding van het team verder te stimuleren om het unitonderwijs verder voor te bereiden op de toekomst.

Wij zoeken een schoolleider die:

 • bij voorkeur ervaring heeft in het primair onderwijs;
 • goed kan aansturen, communicatief proactief is en verbindend optreedt;
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
 • een actieve bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen Poolsterscholen.

Competentie profiel

Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • Visiegestuurd werken
 • Aansturen team/leidinggeven
 • Organisatiesensitiviteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Oudergerichtheid
 • Ondernemerschap
 • Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • een bevlogen, enthousiast en deskundig schoolteam;
 • een betrokken directieteam;
 • een hechte en kwalitatief sterke stichting met korte lijnen en ondersteuning op bovenschools niveau op het gebied van onderwijskwaliteit, personeel, financiën en ICT;
 • mogelijkheden om je te ontwikkelen door middel van scholing, intervisie en eigen inbreng;
 • de mogelijkheid om uitvoering te geven aan bovenschoolse taken en uitdagingen die passen bij je vaardigheden en interesses;
 • salariëring volgens cao po D11 met doorgroeimogelijkheden naar D12;
 • benoemingsomvang fte 0,6.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:
Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl, 06-36033598 of met Dick Loman (bestuurder), d.loman@poolsterscholen.nl, 06-15011733.

Procedure informatie

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk. Solliciteren kan alleen via onderstaande sollicitatiebutton. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 28-06-2024.

 • De planning van de gesprekken is als volgt:
 • Eerste gespreksronde: maandag 1 juli 2024 (avond)
 • Tweede gespreksronde: maandag 8 juli 2024 (avond)
 • Arbeidsvoorwaardengesprek: 10 Juli 2024 om 10.00 uur
 • Afronding waaronder referentiecheck
Solliciteren
Startdatum10-06-2024
Einddatum28-06-2024
BrancheOnderwijs
FunctiegebiedDirectie/management
OpleidingsniveauHBO
ErvaringMedior
DienstverbandVast
Uren per week24
Aantal posities1
Te vervullen per01-08-2024